Obszary Chronionego Krajobrazu – analizy Multiconsult Polska

22 stycznia 2020

Firma Multiconsult Polska we wrześniu 2019 roku zakończyła prace nad projektem obejmującym przeprowadzenie analiz krajobrazowych i przyrodniczych dla 30 Obszarów Chronionego Krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.

Obszary Chronionego Krajobrazu to jedne z form ochrony przyrody. Obejmują on zazwyczaj rozległe tereny o wyróżniającym się krajobrazie. Tereny te pełnią funkcję korytarzy ekologicznych i ze względu na swoje walory mogą zaspokajać potrzeby związane z turystyką i wypoczynkiem.

Zakres zrealizowanych prac spółki obejmował między innymi delimitację i waloryzację jednostek krajobrazowych w obrębie każdego analizowanego obszaru, utworzenie bazy danych przestrzennych, czy opracowanie indywidualnych Kart Identyfikacji Krajobrazu dla poszczególnych jednostek krajobrazowych. Zastosowano jednolitą i skalowalną ocenę stanu zachowania i wartości krajobrazu oraz określono rekomendacje w celu ochrony poszczególnych ekosystemów. Co więcej, wskazano także te jednostki, które mogłyby pełnić rolę krajobrazu priorytetowego, jako propozycje do dalszych analiz na etapie audytu krajobrazowego. Istotną częścią projektu była analiza i weryfikacja granic obszarów chronionego krajobrazu, analiza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wskazanie ewentualnych odstępstw od zakazów obowiązujących w ich obrębie.

W ramach projektu, w ciągu ostatnich dwóch lat pokonaliśmy tysiące kilometrów i odbyliśmy niemal 200 spotkań w przedstawicielami ponad 100 gmin w województwie kujawsko-pomorskim. Wyniki analiz i wypracowane przez nas propozycje uzgadnialiśmy następnie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wykonaliśmy ogrom pracy, łączna powierzchnia analizowanych przez nas obszarów to ponad 280 tys. ha – wskazuje Joanna Borzuchowska, Koordynator Obszaru Środowiska, Multiconsult Polska.

Przygotowane przez firmę Multiconsult Polska materiały posłużyły do podjęcia uchwał przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu, które powinny przyczynić się do wzrostu możliwości rozwojowych miast i gmin z jednoczesnym poszanowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Dokumentacja będzie także stanowić istotny element służący opracowaniu audytu krajobrazowego województwa.

Aktualności

 • Ruszyło drążenie tunelu na S19 pod Rzeszowem

  W minionym tygodniu na trasie S19 rozpoczęła pracę maszyna drążąca tunel na odcinku Rzeszów Południe – Babica. To największe w Polsce urządzenie TMB, z angielskiego Tunel Boring Machine, metodą mechaniczną [...]

  19 lipca 2024

 • Wodór nie będzie paliwem przyszłości, ale rozwiąże inne problemy

  Wraz z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, coraz wyraźniej rysuje się największa bolączka polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli brak elastyczności. Tylko w ciągu trzech wiosennych miesięcy, ze względu na przymusowe wyłączenia [...]

  24 czerwca 2024

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024