Największe inwestycje drogowe mijającej dekady nadzorowane przez Multiconsult Polska

28 grudnia 2017

Przełom starego i nowego roku to dobry czas na podsumowania. Ponieważ jednak branża inżynieryjna, ze względu na swoją specyfikę i skalę projektów, operuje znacznie dłuższymi terminami niż 12 miesięcy, postanowiliśmy sięgnąć nieco dalej w przeszłość i pokusiliśmy się o podsumowanie największych inwestycji drogowych ostatnich 10 lat realizowanych pod nadzorem Multiconsult Polska. Oto projekty, które naszym zdaniem zasługują na uwagę.

Oddane inwestycje:

1. Autostrada A2 Świecko – Nowy Tomyśl

Odcinek A2 ze Świecka do Nowego Tomyśla to ponad 105 km autostrady wybudowanej w technologii betonowej. Realizacja inwestycji przypadła na lata 2009-2011. Droga została oddana do ruchu w listopadzie 2011 roku, a z pełnym wyposażeniem, obejmującym punkty poboru opłat, system alarmowy i miejsca obsługi podróżnych w maju 2012 roku. Wartość projektu wyniosła ok. 1,6 mld euro.

Inwestycję zrealizowała Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu, a Generalnym Wykonawcą była spółka A2STRADA Sp. z o.o. Multiconsult pełnił w tym projekcie funkcję Niezależnego Inżyniera w ramach kontraktu FIDIC i odpowiadał za: zarządzanie kontraktem, przegląd dokumentacji projektowej, nadzór nad pracami budowlanymi, rozstrzyganie roszczeń, ocenę postępu prac oraz przygotowywanie certyfikatów płatności. W okresie utrzymania i eksploatacji (O&M) świadczy też usługi doradcze i audytorskie.

Warto dodać, że Multiconsult Polska pracował także przy budowie asfaltowego odcinka autostrady A2 o długości 135 km, który służy kierowcom już prawie 15 lat.

2. Autostrada A1 Rusocin – Toruń

Zaczynająca się w Rusocinie k. Pruszcza Gdańskiego autostrada A1 liczy na odcinku do Torunia łącznie 152 km. Inwestycja, zarządzana przez Gdańsk Transport Company, kosztowała łącznie 1,5 mld euro. A1 należy do Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ-Południe, który łączy kraje skandynawskie z krajami nad Morzem Śródziemnym.

Multiconsult pełnił w tym projekcie funkcję Niezależnego Inżyniera i odpowiadał za: przegląd dokumentacji projektowej, zapewnienie zgodności projektu wykonawczego z zatwierdzonym projektem, nadzór nad budową, zapewnienie zgodności pracy wykonawcy z systemem jakości, rozstrzyganie roszczeń, ocenę postępu prac oraz monitorowanie zgodności działań operatora z umową koncesyjną. Inwestycja była realizowana w latach 2005-2012, a działania z zakresu O&M prowadzone są do dziś.

3. Obwodnica Bielska-Białej

Obwodnica Bielska-Białej została oddana do użytku w 2011 r. Droga ekspresowa o długości 12 km stanowi duże udogodnienie zarówno dla osób podróżujących na południe, jak i dla mieszkańców miasta. Inwestycja częściowo obejmowała podniesienie byłej drogi krajowej nr 52 do parametrów drogi ekspresowej (ok. 3 km). Pozostały odcinek (9 km) wytyczono według nowej trasy.

Multiconsult zarządzał projektem jako Inżynier Kontraktu i sprawował nadzór nad inwestycją zgodnie z warunkami FIDIC. Odpowiadał m.in. za: nadzór nad pracami budowlanymi i ich odbiór, potwierdzanie wykonanych robót i płatności, ocenę zgodności postępu prac z harmonogramem, rozstrzyganie roszczeń oraz wspieranie GDDKiA we wszelkich czynnościach związanych z realizacją kontraktu.

Była to zarówno jedna z najbardziej kompleksowych, jak i najtrudniejszych budów. Przede wszystkie ze względu na ilość obiektów inżynierskich o skomplikowanych rozwiązaniach technicznych, których było aż 52. Wartość robót tego stosunkowo krótkiego odcinka wyniosła ponad 1 mld 300 mln złotych. Plasuje to tę inwestycję w czołówce najdroższych projektów zrealizowanych w Polsce, biorąc pod uwagę cenę za 1 km drogi ekspresowej lub autostrady – wskazuje Tomasz Tengli, Kierownik Działu Drogowego Multiconsult Polska.

Obecnie realizowane projekty:

4. Obwodnica Szczecinka

Droga ekspresowa należąca do ciągu S11 jest budowana od 2015 r., a jej oddanie do użytku zostało przewidziane na kwiecień 2019 r. Inwestycja o planowanej długości 12 km będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Zaplanowana obwodnica ma omijać Szczecinek od wschodu, a jej przebieg został wyznaczony wzdłuż linii kolejowej Koszalin – Szczecinek. Inwestycja ma ułatwić komunikację w regionie dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza granice zabudowy miasta.

Multiconsult Polska pełni nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządza kontraktem.

5. Droga ekspresowa S17 na odcinku węzeł Zakręt – węzeł Lubelska

2,5-kilometrowy fragment trasy S17 to jedna z kluczowych części Warszawskiego Węzła Drogowego. Trójpoziomowy węzeł Zakręt znajduje się na przecięciu -starego- wylotu drogi krajowej nr 2 z Warszawy na wschód w kierunku Mińska Mazowieckiego i Terespola, a także w miejscu, gdzie rozpoczyna się warszawska droga na Lublin. Trójpoziomowy węzeł Lubelska natomiast zostanie wybudowany na przecięciu Południowej Obwodnicy Warszawy (droga S2) oraz drogi ekspresowej S17, która w kierunku południowo-wschodnim prowadzi do Lublina. Droga S17 na północ od węzła Lubelska, aż do węzła Zakręt i dalej w kierunku północnym, będzie stanowiła Wschodnią Obwodnicę Warszawy i pozwoli w przyszłości zamknąć pierścień bezkolizyjnej obwodnicy wokół stolicy.

Multiconsult Polska pełni nadzór na projektowaniem i realizacją robót na odcinku drogi S17 wraz z budową trójpoziomowych węzłów Zakręt oraz Lubelska oraz zarządzanie dwoma kontraktami określającymi zakres inwestycji. Prace projektowe rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Budowa ma potrwać do roku 2020.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024