Najważniejsze liczby minionego roku na drogach krajowych

22 sierpnia 2017

GDDKiA zakończyła rok 2016 realizując prawie 1311,6 km nowych dróg krajowych. W 2016 roku oddano do ruchu 129,3 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 3161 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1627,3 km autostrad i 1533,7 km dróg ekspresowych. Zapraszamy do zapoznania się z raportem za rok 2016.

Nowe drogi i rozwój sieci drogowej to nie tylko realizacja ale również przygotowanie inwestycji drogowych. W 2016 roku GDDKiA ogłosiła postępowania na 98 km nowych dróg ekspresowych i podpisała 23 umowy na łącznie 265,9 km nowych dróg (autostrady 16,7 km, drogi ekspresowe 218,7 km, GP 30,5 km.

Obecnie na rozstrzygnięcie czekają przetargi na 61 odcinków o łącznej długości 745,8 km (A 14,8 km; S 654,5 km; GP 76,5 km).

Rok 2016 to efektywne działania w wykorzystaniu funduszy UE. GDDKiA jest największym w kraju beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W obecnej perspektywie finansowej dostępna kwota alokacji dla realizowanych projektów  to blisko 10 mld euro. W wyniku pozytywnej oceny wniosków o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, GDDKiA jako pierwszy beneficjent podpisała 25 umów o dofinansowanie dla projektów drogowych na łączną kwotę dofinansowania unijnego prawie 15 mld zł.

Działania te to również zarządzanie siecią drogową, rozwój innowacji drogowych, dialog z branżą i wiele innych działań o których można przeczytać w poniższym raporcie za rok 2016.

Aktualności