Multiconsult Polska zajmie się przygotowaniem dokumentacji dla obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

26 listopada 2018

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z Multiconsult Polska na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

Zadanie jest częścią projektu pn.: -Budowa obwodnicy miejscowości Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31-, a jego wartość szacowana jest na 1 781 mln zł. Planowane zakończenie I etapu inwestycji przewidziane jest na III kwartał 2021 r. Multiconsult Polska zajmie się, oprócz przygotowania dokumentacji projektowej, także odpowiadaniem na pytania podczas procesu wyłaniania wykonawcy dokumentacji budowlanej.

Nowa droga ma pozwolić na wyprowadzenie z Kostrzyna nad Odrą uciążliwego dla mieszkańców ruchu. Trasa ma spełniać parametry drogi o klasie GP. Przewidziana jest jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy.

Inwestycja została ujęta w Programie Budowy Dróg i Autostrad na lata 2014-2023.

Aktualności