Multiconsult Polska zaangażowane w realizację rozbudowy i przebudowy Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce

26 listopada 2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje prace związane z rozbudową i przebudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce. Całkowita wartość projektu wynosi 9.403.425,76 zł. Obecnie trwa jego drugi etap, podczas którego przebudowany zostanie istniejący budynek.

Inwestycja finansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest rewitalizacja Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce, która ma wpłynąć na poprawę jakości oraz dostępności do opieki psychiatrycznej mieszkańców powiatu hajnowskiego oraz okolicznych miejscowości.

Zakończono etap polegający na rozbudowie oddziału, który został oddany do użytku. Aktualnie trwa przebudowa dotychczasowego budynku. Zrealizowany obiekt będzie mieścić: Izbę Przyjęć, Oddział Psychiatryczny (całodobowy), Oddział Psychiatryczny Dzienny, Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa, a jej zakończenie zaplanowane jest na marzec 2020 roku.

Aktualności