Multiconsult Polska zaangażowane w przebudowę bocznicy kolejowej nr 714 w Powidzu

15 października 2018

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu podpisał umowę z firmą Multiconsult Polska na opracowanie Programu Inwestycji, wykonanie Dokumentacji Projektowo ? Kosztorysowej oraz nadzór autorski, a także udzielenie odpowiedzi na pytania podczas procedury przetargowej na roboty budowlane w zakresie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ?Przebudowa wojskowej bocznicy kolejowej nr 714? w Powidzu. Wartość kontraktu to 1 753 980 zł brutto.

Modernizacja obejmować będzie przede wszystkim wymianę torowiska i podkładów oraz wykonanie nowej ławy torowiska. Ma przyczynić się do zwiększenia wydajności bocznicy kolejowej, a także podniesienia dopuszczalnego wskaźnika nacisku na oś do 221 kN i jazdę składów o prędkości 30-40km/h oraz przyjęcia standardów konstrukcyjnych nawierzchni do toru klasy 3 z nawierzchnią typu S- 49 lub S-60. Co więcej, ulepszone zostaną rampy wyładowcze, przepusty i przejazdy drogowe, pasy przeciwpożarowe, oraz sygnały i wskaźniki kolejowe. Modernizacja obejmie również rowy odwadniające na całej długości bocznicy. Nieunikniona jest wycinka drzew w lesie przy torach na odcinku ok. 14 km. Zaplanowano jednak ponowne nasadzenie tego terenu.

Bocznica na bieżąco była poddawana konserwacjom. Jednak tym razem Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu zdecydował się na modernizację. Cieszy nas fakt, że nasza oferta podczas przetargu została najwyżej oceniona. Jest to nasz kolejny sukces. Mieliśmy już okazję pracować przy podobnych projektach. W związku z tym jesteśmy pewni, że nasz wysoce wykwalifikowany zespół sprosta temu wyzwaniu – komentuje Renata Mordak, dyrektor Pionu Transportu firmy Multiconsult Polska.

Inwestycja została podzielona na cztery etapy. W ich realizację zaangażowane będzie Multiconsult Polska. Na wykonanie etapu I, czyli Dokumentacji Przedprojektowej założono maksymalnie cztery miesiące. Będzie ono obejmować m.in. wykonanie inwentaryzacji obiektu i terenu w zakresie niezbędnym do projektowania oraz ewentualnej ekspertyzy stanu technicznego, a także opracowanie Programu Inwestycji (PI), który zawierać będzie m.in. dane o planowanym zakresie rzeczowym i okresie realizacji inwestycji, uzasadnienie ekonomiczne realizacji zadania i opis planowanego efektu rzeczowego oraz planowany łączny koszt inwestycji.

Etap II, czyli Opracowanie Dokumentacji Projektowej, potrwa 10 miesięcy. Po zatwierdzeniu Programu Inwestycji, firma przystąpi do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która powinna zawierać m.in. sporządzenie projektu budowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a także wykonanie projektów wykonawczych dla każdej z branż oddzielnie. Ponadto sporządzi kosztorys inwestorski, w celu obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowalnych. Kolejne dwa etapy obejmować będą udzielenie odpowiedzi na pytania do procedury przetargowej na realizację robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru autorskiego podczas prowadzonych prac. Termin ich przebiegu uzależniony jest od realizacji etapów I. i II.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024