Multiconsult Polska zaangażowana w projektowanie autostrady A2

STRABAG, który jest generalnym wykonawcą autostrady A2 na odcinku Siedlce Zachód - rejon miejscowości Malinowiec, powierzył wykonanie prac projektowych tej trasy spółce Multiconsult Polska. Umowa pomiędzy spółkami została zawarta we wtorek, 20 kwietnia br.

05. maja, 2021

Oferta firmy STRABAG została wyłoniona w lutym tego roku jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez GDDKiA w trybie ‘Projektuj i Buduj’. Inwestor zawarł z wykonawcą kontrakt na realizację tego 19-kilometrowego odcinka autostrady A2 14 kwietnia. Multiconsult Polska wykona zaś prace projektowe tego odcinka trasy.

Zgodnie z założeniami autostrada A2 na odcinku Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec będzie trasą dwujezdniową o dwóch pasach, z zachowaniem rezerwy pod dobudowę pasa trzeciego. Przebiegać będzie przez miasto i gminę Siedlce oraz gminę Wiśniew i Zbuczyn. Zadaniem projektanta będzie przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego, obejmującego m.in. dokumentację branży drogowej, mostowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). W zakres zadań projektanta wchodzi opracowanie projektu węzła drogowego ‘Borki’ na przecięciu autostrady z DK2, dwóch MOP-ów (Miejsca Obsługi Podróżnych) oraz przejść i przepustów dla zwierząt.

Na wykonanie wszystkich prac projektowych niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID mamy 8 miesięcy. Przed naszym zespołem czas wytężonej pracy, ale z tematem jesteśmy już zaznajomieni, ponieważ na zlecenie GDDKiA wykonaliśmy Koncepcje Programowe autostrady A2 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce, Siedlce – Biała Podlaska oraz Biała Podlaska – granica państwa. To ponad 130 km autostrady – wskazuje Arkadiusz Merchel, członek zarządu, dyrektor Pionu Projektowania Multiconsult Polska.

– Cieszymy się, że nasze doświadczenie w wykonywaniu skomplikowanych projektów drogowych zaowocowało. Z firmą STRABAG współpracujemy już przy budowie autostrady A1 na odcinku Kmieńsk  – Radomsko, tzw. odcinek C. Tu również przygotowaliśmy projekt budowlany oraz uzyskaliśmy decyzję ZRID – mówi Tomasz Nowakowski, koordynator zespołu projektowego Multiconsult Polska.         

Złożenie wniosku o ZRID thecasinoapps.com przewidziano na grudzień tego roku, a zakończenie prac budowlanych na tym odcinku autostrady A2 nastąpi w 2024r.