Multiconsult Polska zaangażowana w powstanie obwodnicy Nowego Targu

26 października 2020

Pomiędzy spółką Multiconsult Polska a krakowskim Odziałem GDDKiA została podpisana umowa na ?Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania: ?Budowa obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK49?". Jej wartość to niemal 2 mln 940 tys. zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, GDDKiA powierzyła firmie Multiconsult Polska wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej, tzw. STEŚ-R. Do zadań firmy będzie także należało uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie procedury na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

W ramach prac projektowych zostanie przygotowanych i przeanalizowanych klika wariantów przebiegu obwodnicy. Zostanie także opracowany program funkcjonalno-użytkowy inwestycji. Ponadto wykonana zostanie dokumentacja geologiczno-inżynierska, hydrologiczna oraz opracowania środowiskowe. Na przeprowadzenie tych prac zespół Multiconsult Polska ma 43 miesiące. Etap II realizacji umowy, wiążący się z przetargiem na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, potrwa 11 miesięcy.

Według wstępnych założeń obwodnica Nowego Targu w ciągu DK 49 będzie miała około 5 km długości. Rozpoczynać się będzie w obrębie planowanego węzła -Nowy Targ Południe-, a kończyć włączeniem w ul. Jana Pawła II. Będzie drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Powstanie tej trasy wiąże się z budową i przebudową mostu oraz trzech wiaduktów. Inwestycja ma usprawnić ruch w tym rejonie kraju.

 

Aktualności