Multiconsult Polska wykonawcą kolejnych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

9 grudnia 2020

W postępowaniu przetargowym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wyłoniło firmę Multiconsult Polska jako wykonawcę zadania ?Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego wraz z publikacją?. Umowa została podpisana 4 grudnia 2020 r., a jej wartość to 5 226 270 zł.

Mapy zagrożenia powodziowego opracowywane są dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, określonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego. Konieczność przygotowania i aktualizacji map wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz tzw. -Dyrektywy Powodziowej- – Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.  w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

Podpisana umowa realizowana jest w ramach Projektu: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16) dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres prac obejmuje wykonanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla 53 rzek o łącznej długości ponad 1000 km rzek. Odcinki tych rzek wskazano w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego zakończonej w 2018 roku. Jednym z etapów procesu przygotowywania przedmiotowych map będą uzgodnienia z właściwymi wojewodami.

Realizacja zadania zwieńczona zostanie opracowaniem aktualizacji Raportu dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – wskazuje Ilona Biedroń, koordynator obszaru gospodarka wodna, Multiconsult Polska, pełniąca rolę Kierownika Zadania w ramach powierzonego zamówienia.

 

Aktualności

 • Ruszyło drążenie tunelu na S19 pod Rzeszowem

  W minionym tygodniu na trasie S19 rozpoczęła pracę maszyna drążąca tunel na odcinku Rzeszów Południe – Babica. To największe w Polsce urządzenie TMB, z angielskiego Tunel Boring Machine, metodą mechaniczną [...]

  19 lipca 2024

 • Wodór nie będzie paliwem przyszłości, ale rozwiąże inne problemy

  Wraz z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, coraz wyraźniej rysuje się największa bolączka polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli brak elastyczności. Tylko w ciągu trzech wiosennych miesięcy, ze względu na przymusowe wyłączenia [...]

  24 czerwca 2024

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024