Multiconsult Polska wykonawcą dokumentacji projektowej dla obwodnicy Zwolenia

27 października 2020

W ciągu 35 miesięcy powstanie dokumentacja projektowa dla obwodnicy Zwolenia. Multiconsult Polska i GDDKiA podpisały umowę na ?Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania ?Budowa obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79

Na zlecenie GDDKiA firma Multiconsult Polska przygotuje dokumentację określającą istotne parametry inwestycji planowanej w ciągu drogi krajowej nr 79. Zadaniem Wykonawcy jest wyznaczenie zakresu rzeczowego oraz finansowego tego przedsięwzięcia, a także przygotowanie i przeanalizowanie wariantów przebiegu obwodnicy. Ponadto Spółka wykona opracowania środowiskowe i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana obwodnica zlokalizowana będzie w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim. Będzie jednojezdniową drogą klasy GP. Jej celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, usprawnienie komunikacji oraz poprawa bezpieczeństwa na tym obszarze. Docelowo trasa łączyć się będzie z drogą ekspresową S12.

Rozpoczynany przez Spółkę projekt to kolejne zadanie dotyczące dokumentacji projektowych dla miejskich obwodnic. Firma Multiconsult Polska niedawno wygrała przetarg i podpisała umowę na wykonanie STEŚ-R dla obwodnicy Nowego Targu oraz obwodnicy miejscowości Wschowa. Prowadzi także prace projektowe dla obwodnicy Ostrołęki.

 

Aktualności