Multiconsult Polska współpracuje z GAZ-SYSTEM w ramach projektu BALTIC PIPE

8 listopada 2018

Przy realizacji podmorskiej części projektu Baltic Pipe, w obszarze uwarunkowań środowiskowych, GAZ-SYSTEM korzysta ze wsparcia i doświadczenia firmy Multiconsult Polska specjalizującej się w konsultingu inżynierskim. Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynek europejski. Projekt umożliwi transport surowca ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, a także do odbiorców końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie Baltic Pipe pozwoli na przesył gazu z Polski do Danii i Szwecji.

W ramach współpracy z GAZ-SYSTEM, Multiconsult Polska odpowiada za analizę dokumentacji dotyczącej oddziaływania inwestycji na środowisko. Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy pomiędzy polskim operatorem gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM i duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet. Gazociąg podmorski będzie mógł transportować 10 mld  gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld  tego surowca z Polski do Danii. Rozpoczęcie jego budowy planowane jest na wiosnę 2020 roku. Uruchomienie przesyłu gazu nastąpi w październiku 2022 roku.

Realizacja projektu Baltic Pipe przyniesie znaczące korzyści społeczno-ekonomiczne Polsce, Danii a także innym krajom regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt jest w pełni zgodny z wytycznymi polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia bezpiecznych, przystępnych cenowo i zrównoważonych dostaw energii.

Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za -Projekt o znaczeniu wspólnotowym- (PCI). Status ten przyznawany jest projektom infrastrukturalnym realizującym cele polityki energetycznej Unii Europejskiej, tj. wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii oraz zapewnienie niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii. 24 listopada 2017 roku Komisja Europejska opublikowała trzecią europejską listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, na której ponownie, już po raz trzeci, umieszczono Baltic Pipe. Łącznie maksymalna wysokość przyznanego dotychczas dofinansowania unijnego na prace przedinwestycyjne wynosi 51,4 mln euro.

W czerwcu 2018 roku GAZ-SYSTEM zaakceptował wariant trasy gazociągu podmorskiego. Rekomendowana trasa liczy ok. 275 km i przebiega przez duńskie i polskie obszary morskie oraz przez szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną. Wskazano również preferowane miejsca wyjścia rurociągu na ląd – Faxe South w Danii oraz Niechorze – Pogorzelica w Polsce.

Baltic Pipe to bardzo wymagająca inwestycja. Cieszymy się, że możemy pracować przy tak ważnym dla bezpieczeństwa energetycznego Polski projekcie. Nasz zespół będzie miał przy nim możliwość wykorzystania swojej fachowej wiedzy i doświadczenia – komentuje Mateusz Małecki, zastępca dyrektora pionu doradztwa technicznego i środowiskowego.

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe dostępnych jest na stronie www.baltic-pipe.pl

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024