Multiconsult Polska pomoże zrewitalizować linię kolejową nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz

23 maja 2019

Firma Multiconsult Polska po wygranym przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracuje dokumentację projektową oraz będzie pełnić nadzór autorski w ramach inwestycji pn.: ?Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło ? Nowy Zagórz?. Umowa pomiędzy spółkami została podpisana 17 maja br., jej wartość to 8 269 000,00 zł netto.

W ramach inwestycji zaplanowana została m.in. przebudowa torów, wymiana rozjazdów, a także zamontowanie unowocześnionych urządzeń sterowania ruchem. Ponadto, przewidziana jest modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych, a także przebudowa stacji Jasło i Nowy Zagórz. Ma zostać  stworzony także nowy przystanek osobowy Zagórz – Przemysłowy.

Po zakończeniu projektu nastąpi skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich relacji Jasło – Nowy Zagórz o ok. 23 min. Zmieniona ma zostać również prędkość pociągów pasażerskich do 100 km/h i pociągów towarowych do 80 km/h. Zmieni się także długość peronów – będą mierzyć 100-300 m.

Realizacja projektu rewitalizacji linii kolejowej Jasło – Nowy Zagórz przyczyni się do szybszego i bardziej komfortowego poruszania się pociągami np. z Rzeszowa w Bieszczady. Wzrośnie również bezpieczeństwo podróżujących oraz przewożonych ładunków. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak np. systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu, zmniejszy się poziom zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych – wskazuje Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska.

Do obowiązków Multiconsult Polska należeć będzie m.in. dostarczenie dokumentacji projektowej, pozwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych. W tym projektów budowlanych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Co więcej, firma odpowiedzialna będzie za materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz realizowana jest w ramach Krajowego Programu Kolejowego, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jest ona linią pierwszorzędną, jednotorową, zelektryfikowaną na docinku 44,990 – 46,589, a na odcinku 46,589 – 114,750 niezelektryfikowaną.

Aktualności