Multiconsult Polska opracuje koncepcję programową rozbudowy drogi krajowej nr 53

30 października 2018

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że koncepcję rozbudowy z analizą możliwości budowy obwodnic drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec ? Kadzidło wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przygotuje firma Multiconsult Polska. Wartość kontraktu to 1 832 470 zł brutto.

Głównym celem planowanej inwestycji jest poszerzenie drogi, przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań oraz budowa i przebudowa zatok autobusowych. Dla pieszych uczestników ruchu powstać mają chodniki, a dla rowerzystów ścieżki. Ponadto zostanie przeprowadzona analiza techniczna możliwości budowy obwodnic.

Projektanci szczególną uwagę zwrócą na dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu. Trasa zostanie zaadaptowana do klasy technicznej GP, czyli drogi głównej ruchu przyśpieszonego, co wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwo użytkowników drogi – wskazuje Anna Janowicz Kierownik Projektu Multiconsult Polska.

Odcinek drogi krajowej nr 53 Myszyniec – Kadzidło, leżący w województwie mazowieckim, liczy około 20 km. Zamówienie dotyczące przygotowania koncepcji jego rozbudowy ma zostać zrealizowane w przeciągu 13 miesięcy od daty podpisania umowy, natomiast złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nie powinno odbyć się później niż 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Aktualności