Multiconsult Polska Konsultantem CPK ds. badań terenu

3 lutego 2021

Centralny Port Komunikacyjny powierzył firmie Multiconsult Polska rolę Konsultanta ds. badań terenu. W czwartek, 21 stycznia 2021 r., pomiędzy spółkami została zawarta umowa na realizację zadania pn. "Usługa Konsultanta wsparcia technicznego ds. badań terenu". Jej wartość to niemal 37 mln złotych (brutto).

Zadaniem Konsultanta będzie przeprowadzenie analiz przestrzennych i badań podłoża gruntowego dla lotniskowej części przedsięwzięcia, jakim jest budowa Multimodalnego Węzła Transportowego w centralnej części Polski. Zebrane zostaną kompleksowe dane o terenie, niezbędne na dalszych etapach przygotowania i realizacji tej inwestycji. Efektem prac Konsultanta będzie stworzenie bazy GIS/BIM opierającej się na platformie wymiany danych (Wspólne Środowisko Danych) i zawierającej dokumentację cyfrową, dane geoprzestrzenne GIS oraz trójwymiarowe modele BIM.

 

W pierwszym etapie realizacji umowy wykonana zostanie kompleksowa analiza danych archiwalnych, m.in. analiza danych geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie zasobów wód podziemnych i geotermii. Zgodnie z założeniami Zamawiającego inwestycja ma być realizowana w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Stąd zespół ekspertów Multiconsult Polska sprawdzi możliwość zastosowania rozwiązań geotermalnych – geotermii nisko- i średniotemperaturowej. Ponadto Wykonawca opracuje projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej oraz uzyska jego zatwierdzenie. W pierwszym etapie umowy zostaną wykonane również geodezyjne naloty fotogrametryczne.

 

Etap drugi stanowić będą badania przygotowawcze, w ramach których przeprowadzone zostaną badania hydrogeologiczne dla terenu o powierzchni około 157 km2. Pobrane zostaną także próbki wód podziemnych i gruntów do badań laboratoryjnych. Multiconsult Polska wykona badania geofizyczne oraz rozpoznanie geotechniczne na obszarze o powierzchni około 35 km2. Opracuje także mapę do celów projektowych. W niezbędnym zakresie przeprowadzone zostaną również badania archeologiczne i prace saperskie oraz ocena stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych i inwentaryzacja sieci uzbrojenia.

 

Na wykonanie zadań etapu pierwszego i drugiego zespół Multiconsult Polska będzie miał łącznie 18 miesięcy. To kolejne prace, które spółka wykona na potrzeby CPK.

Aktualności

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

 • Radosnych Świąt Wielkanocnych

  Niech ten czas świąteczny przyniesie spokój i wytchnienie, wypełni nadzieją i optymizmem. Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Multiconsult Polska

  28 marca 2024

 • Dzień przedsiębiorczości w Multiconsult Polska

  W środę, 20 marca, już po raz kolejny, gościliśmy w naszym warszawskim biurze uczniów Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach „Dnia przedsiębiorczości”, we współpracy z Fundacją [...]

  27 marca 2024