Multiconsult Polska Inżynierem Kontraktu dla rozbudowy szpitala specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie

5 listopada 2018

Szpitale Pomorskie z siedzibą w Gdyni podpisały umowę z firmą Multiconsult Polska na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla projektu pt. ?Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę szpitala specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie?. Budżet kontraktu to 1 190 700 27 zł brutto, a czas realizacji 36 miesięcy.

Inwestycja, której dotyczy podpisanie umowy uwzględniona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Zostanie on wyposażony w blok operacyjny z 7 salami, dzięki czemu szpital znajdzie się na liście najnowocześniejszych placówek medycznych w kraju. Powstać ma również centrum endoskopii, zakład patomorfologii i oddział kardiochirurgii. Dodatkowo w ramach projektu pomiędzy jednym z istniejących budynków Szpitala Specjalistycznego, a nowym czterokondygnacyjnym obiektem powstanie łącznik komunikacyjny. Ponadto obecny budynek  szpitala zostanie wyposażony w nowe windy do transportu pacjentów, w tym również dla ekip ratowniczych.

Zadaniem firmy Multiconsult Polska jako Inżyniera Kontraktu jest m.in. opracowanie, wdrożenie i nadzór nad systemem przepływu informacji między uczestnikami zaangażowanymi w realizację inwestycji, jak również prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w tym składanie raportów na temat nadzorowanej inwestycji i jej rozliczenia finansowego – mówi Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu firmy Multiconsult Polska.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Aktualności