Multiconsult Polska członkiem ZPBUI

22 sierpnia 2017

Multiconsult Polska po kilku miesięcznej współpracy z organizacją ZPBUI (Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich http://zpbui.pl/) w dniu 18 lutego oficjalnie został przyjęty w poczet członków tej organizacji.

Członkowie ZPBUI uczestniczą w inicjatywach technicznych i branżowych mających na celu wspieranie firm branży konsultingowo-inżynieryjnych. Pracownicy Multiconsult Polska jako przedstawiciele ZPBUI są członkami grup roboczych powołanych przy ministrze infrastruktury. W ostatnich tygodniach uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych mających na celu optymalizację rozwiązań technicznych, ekonomicznych i środowiskowych w celu przyspieszenia i minimalizacji kosztów programu budowy dróg szybkiego ruchu w Polsce.

Aktualności