Multiconsult Polska będzie nadzorować rewitalizację linii kolejowych: nr 57 oraz 923

14 listopada 2019

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozstrzygnęły przetarg na zarządzanie i nadzór nad realizacją projektów pn.: ?Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka ? Geniusze (S)? oraz ?Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód ? Bufałowo?. Wygrała go firma Multiconsult Polska. Umowa została podpisana w czwartek 7 listopada br. Wartość usług to 5 488 000,00 zł netto.

Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie dostępności transportu kolejowego oraz poprawienie bezpieczeństwa przewożonych ładunków, a także ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Rewitalizacja linii, na których odbywa się ruch towarowy, ma skrócić czas jazdy pociągów oraz zwiększyć częstotliwość ich kursowania. Wszystko to dzięki poprawie przepustowości linii oraz wybudowaniu nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Inwestycja wpłynie pozytywnie również na zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

W ramach projektu rewitalizacji linii kolejowych: nr 57 Kuźnica Białostocka – Geniusze oraz nr 923 Bufałowo Wschód – Bufałowo zostaną wybudowane – w wytypowanych miejscach najbardziej obciążonych ruchem drogowym – przejazdy w systemie samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Ponadto, dla linii nr 923 zaplanowano m.in. wymianę torów oraz montaż nowych rozjazdów. Po zakończeniu prac z trasy będą mogły korzystać cięższe i dłuższe pociągi.

Firma Multiconsult Polska będzie pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu. Do naszych obowiązków będzie należało zarządzanie rzeczowo-finansowe oraz techniczne, w tym wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, a także koordynacja wszystkich kontraktów zawartych w ramach tej inwestycji. Będziemy sprawować nadzór nie tylko nad robotami budowlanymi, ale również nad opracowaniem pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwoleń na budowę – wskazuje Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu w Multiconsult Polska. Spółka Multiconsult Polska prowadzić będzie również nadzór środowiskowy, w tym przyrodniczy, zgodnie z uzyskanymi już wcześniej decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach dla danych przedsięwzięć.

Projekt jest częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Równolegle do podpisanej umowy na zarządzenie i nadzór nad rewitalizacją linii kolejowych 57 i 923, planowane jest zawarcie kontraktu w systemie -projektuj i buduj- z wykonawcą inwestycji. W związku z tym rozpoczęcie działań nastąpi niezwłocznie.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024