Multiconsult Polska będzie mieć swój udział w budowie CPK

13 stycznia 2020

Firma Multiconsult Polska podpisała umowę ramową z Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o. o. na przygotowanie dokumentacji środowiskowych. Spółka jest jedną z sześciu firm wybranych do realizacji tej umowy.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie funkcjonowania będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

Spółka Multiconsult Polska wraz z pozostałymi wybranymi firmami będzie brała udział w organizowanych przez CPK zamówieniach cząstkowych. Umowa została podpisana na okres 5 lat. Do obowiązków spółki będzie należeć przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby nowych linii kolejowych prowadzących do planowanego lotniska i Warszawy. Ich celem będzie identyfikacja chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska na terenach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje.

W ramach zlecanych zamówień cząstkowych wykonawcy będą przeprowadzać prace studialne, a następnie będą prowadzić badania terenowe. Efektem końcowym będzie przygotowanie ekspertyzy przyrodniczej podsumowującej wyniki. Wykonawcy, aby podjąć się inwentaryzacji będą musieli dysponować szerokim zespołem specjalistów przyrodników. Łączny maksymalny obszar inwentaryzacji przyrodniczych objętych umową szacowany jest na 220 tys. ha.

Według informacji CPK szacowana wartość zamówienia to ponad 26 mln zł.

Aktualności