MR i UZP pracują nad nowym Prawem Zamówień Publicznych

22 sierpnia 2017

Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień publicznych rozpoczęły wspólne prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych. Przepisy ma stworzyć nowo powołany zespół, w którego skład wejdą przedstawiciele obu instytucji.

Działania zmierzające do przygotowania projektu kompleksowego i spójnego aktu prawnego porządkującego system zamówień publicznych zostały zainicjowane już w grudniu 2016 r. cyklem debat na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli wiodących uczestników systemu zamówień publicznych, w tym  zamawiających, wykonawców, instytucji kontrolnych, przedstawicieli świata nauki oraz innych wybitnych ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych.

Założenia, które przyświecają pracom nad ustawą, to m.in.:

  • wprowadzenie mechanizmów pozwalających lepiej przygotować postępowanie, zweryfikować potencjał wykonawcy i sprawdzić czy zamówienie realizowane jest zgodnie z umową,
  • wprowadzenie zmian, które zachęcą do korzystania z innowacyjnych rozwiązań,
  • zwiększenie udziału małych i średnich firm w zamówieniach,
  • uporządkowanie przepisów dotyczących kontroli,
  • uspójnienie przepisów,zapewniające jednolite stosowanie prawa przez zamawiających i sądy,
  • uproszczenie procedur

Nowa ustawa z pewnością musi być zgodna z regulacjami unijnymi, czytelna, kompleksowo  regulująca wszelkie aspekty procesu przygotowania i udzielania zamówienia publicznego. Powinien to być akt prawny, który będzie -przyjazny- zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Ukształtowany w sposób, którego stosowanie przyniesie efekty korzystnie wpływające na rozwój potencjału polskiej gospodarki– – wskazała Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk.

Nowa ustawa regulująca rynek zamówień publicznych jest elementem programu Polskie Inwestycje Publiczne. Program ma sprawić, że państwo będzie inwestować rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania, nadawać impulsy tam, gdzie jest to potrzebne i planować z wyprzedzeniem.Pozostałe dwa filary programu to: Polityka rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (przyjęta 26 lipca) oraz polityka zakupowa państwa, która wskaże zasady, jakimi powinny kierować się instytucje publiczne podczas dokonywania zakupów.

Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 powstanie koncepcja nowych zamówień publicznych, która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym. Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r.

Aktualności