Monitoring przyrodniczy na linii kolejowej nr 1

22 czerwca 2018

Firma Multiconsult Polska wraz z ECOOS oraz ANSEE przeprowadza od kilku miesięcy monitoring wykorzystywania przejść dla zwierząt na linii kolejowej nr 1. Poza standardowymi badaniami terenowymi, do obserwacji stosowana jest zdalna videorejestracja przy użyciu fotopułapek. Urządzenia te nagrywają filmy i zdjęcia zwierząt przechodzących przez obiekty pełniące funkcje przejść oraz przez nasyp kolejowy.

Monitoring wynikający z prawodawstwa Unii Europejskiej i międzynarodowych konwencji – w tym Konwencji o Różnorodności Biologicznej – to podstawa do badania i ochrony elementów różnorodności biologicznej oraz zachowania zrównoważonego rozwoju. Monitoring realizowany przez Multiconsult Polska wraz z ECOOS oraz ANSEE wynika z obowiązku nałożonego przez organy administracyjne zajmujące się ochroną środowiska w Polsce. Obserwacja zwierząt w przejściach ekologicznych jest niebywale potrzebna, gdyż służy do badania zachowań ssaków oraz określania, czy wyznaczone przez przyrodników oraz inżynierów przejścia są przez nie wykorzystywane. Regularne monitoringi i pomiary wybranych obszarów pozwalają na pozyskiwanie informacji o zachodzących zmianach na danym terenie w określonym czasie.

Ponadto, w ramach projektu oceniamy skuteczność dodatkowych rozwiązań minimalizujących kolizję zwierząt z pociągami. Badamy funkcjonalność urządzeń umożliwiających bezpieczną migrację zwierząt tj. urządzeń ochrony zwierząt (UOZ-1), które emitują odpowiednie sygnały dźwiękowe przed nadjeżdżającym pociągiem, a także sprawdzamy skuteczność elementów odblaskowych wzdłuż linii kolejowej.

Oprócz monitoringu ssaków, analiza obejmuje również rozpoznanie terenu pod kątem występowania herpetofauny w rejonie badanej linii kolejowej, czyli różnych gatunków płazów i gadów.

Po zakończeniu rocznego cyklu obserwacji będzie można ocenić skuteczność przejść dla zwierząt oraz innych rozwiązań istniejących wzdłuż analizowanej linii kolejowej. W ramach projektu skupiamy się na monitorowaniu wykorzystywania obiektów inżynieryjnych przez zwierzęta, w tym obiektów mostowych i przepustów. Wykorzystywane w ramach projektu kamery stanowią bardzo ważny element uzupełniający badania terenowe, dzięki któremu zebrany materiał będzie pełniejszy. Sprawdzamy między innymi w jakim stopniu wykorzystywane są przejścia, przez które gatunki, o jakich porach, analizując przy tym jednocześnie kontekst lokalizacji danego przejścia, na przykład czy przejścia znajdują się blisko zabudowań i terenów mieszkalnych. Dotychczas na kamerach zaobserwowaliśmy wiele gatunków zwierząt takich jak łosie, kuny, listy, sarny, jelenie i zwierzęta domowe – psy czy koty   komentuje Joanna Borzuchowska, ekspert firmy Multiconsult Polska.

Aktualności

 • Ruszyło drążenie tunelu na S19 pod Rzeszowem

  W minionym tygodniu na trasie S19 rozpoczęła pracę maszyna drążąca tunel na odcinku Rzeszów Południe – Babica. To największe w Polsce urządzenie TMB, z angielskiego Tunel Boring Machine, metodą mechaniczną [...]

  19 lipca 2024

 • Wodór nie będzie paliwem przyszłości, ale rozwiąże inne problemy

  Wraz z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, coraz wyraźniej rysuje się największa bolączka polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli brak elastyczności. Tylko w ciągu trzech wiosennych miesięcy, ze względu na przymusowe wyłączenia [...]

  24 czerwca 2024

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024