Monitoring przyrodniczy na linii kolejowej nr 1

22 czerwca 2018

Firma Multiconsult Polska wraz z ECOOS oraz ANSEE przeprowadza od kilku miesięcy monitoring wykorzystywania przejść dla zwierząt na linii kolejowej nr 1. Poza standardowymi badaniami terenowymi, do obserwacji stosowana jest zdalna videorejestracja przy użyciu fotopułapek. Urządzenia te nagrywają filmy i zdjęcia zwierząt przechodzących przez obiekty pełniące funkcje przejść oraz przez nasyp kolejowy.

Monitoring wynikający z prawodawstwa Unii Europejskiej i międzynarodowych konwencji – w tym Konwencji o Różnorodności Biologicznej – to podstawa do badania i ochrony elementów różnorodności biologicznej oraz zachowania zrównoważonego rozwoju. Monitoring realizowany przez Multiconsult Polska wraz z ECOOS oraz ANSEE wynika z obowiązku nałożonego przez organy administracyjne zajmujące się ochroną środowiska w Polsce. Obserwacja zwierząt w przejściach ekologicznych jest niebywale potrzebna, gdyż służy do badania zachowań ssaków oraz określania, czy wyznaczone przez przyrodników oraz inżynierów przejścia są przez nie wykorzystywane. Regularne monitoringi i pomiary wybranych obszarów pozwalają na pozyskiwanie informacji o zachodzących zmianach na danym terenie w określonym czasie.

Ponadto, w ramach projektu oceniamy skuteczność dodatkowych rozwiązań minimalizujących kolizję zwierząt z pociągami. Badamy funkcjonalność urządzeń umożliwiających bezpieczną migrację zwierząt tj. urządzeń ochrony zwierząt (UOZ-1), które emitują odpowiednie sygnały dźwiękowe przed nadjeżdżającym pociągiem, a także sprawdzamy skuteczność elementów odblaskowych wzdłuż linii kolejowej.

Oprócz monitoringu ssaków, analiza obejmuje również rozpoznanie terenu pod kątem występowania herpetofauny w rejonie badanej linii kolejowej, czyli różnych gatunków płazów i gadów.

Po zakończeniu rocznego cyklu obserwacji będzie można ocenić skuteczność przejść dla zwierząt oraz innych rozwiązań istniejących wzdłuż analizowanej linii kolejowej. W ramach projektu skupiamy się na monitorowaniu wykorzystywania obiektów inżynieryjnych przez zwierzęta, w tym obiektów mostowych i przepustów. Wykorzystywane w ramach projektu kamery stanowią bardzo ważny element uzupełniający badania terenowe, dzięki któremu zebrany materiał będzie pełniejszy. Sprawdzamy między innymi w jakim stopniu wykorzystywane są przejścia, przez które gatunki, o jakich porach, analizując przy tym jednocześnie kontekst lokalizacji danego przejścia, na przykład czy przejścia znajdują się blisko zabudowań i terenów mieszkalnych. Dotychczas na kamerach zaobserwowaliśmy wiele gatunków zwierząt takich jak łosie, kuny, listy, sarny, jelenie i zwierzęta domowe – psy czy koty   komentuje Joanna Borzuchowska, ekspert firmy Multiconsult Polska.

Aktualności

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

 • Radosnych Świąt Wielkanocnych

  Niech ten czas świąteczny przyniesie spokój i wytchnienie, wypełni nadzieją i optymizmem. Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Multiconsult Polska

  28 marca 2024

 • Dzień przedsiębiorczości w Multiconsult Polska

  W środę, 20 marca, już po raz kolejny, gościliśmy w naszym warszawskim biurze uczniów Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach „Dnia przedsiębiorczości”, we współpracy z Fundacją [...]

  27 marca 2024