Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr – spotkania informacyjne

10 września 2019

W czasie wakacji odbyły się pierwsze spotkania informacyjne dotyczące projektu ?Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr ? Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry?. Ich organizatorem było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a koordynatorem spółka Multiconsult Polska reprezentująca konsorcjum firm realizujących projekt. Spotkania poprowadziła Renata Bogdańska-Warmuz odpowiedzialna w projekcie m.in. za koordynację prac związanych z opracowaniem Master Planu, w tym udział społeczny.

W Lubaniu, Żaganiu i Jeleniej Górze zaprezentowane zostały założeniami i zakres Master Planu dla zlewni Bobru oraz wyniki badań ankietowych dotyczących zidentyfikowanych problemów powodziowych zarówno w zlewni Bobru, jak i Kwisy. Przeprowadzone zostały warsztaty w małych grupach oraz panele dyskusyjne. Dzięki temu zgromadzono informacje o niebezpieczeństwach lokalnych oraz typach powodzi występujących w poszczególnych częściach zlewni Bobru.

Do głównych problemów wskazanych przez uczestników spotkań zaliczyć można m.in. szybkie powodzie po nawalnych opadach – zjawisko identyfikowane na mniejszych potokach w różnych częściach zlewni, zarówno górskich, jak i podgórskich, spływ powierzchniowy – podtopienia po intensywnych opadach, związane ze spływem wód ze stoków, często o dużych nachyleniach. Co więcej, zwrócono uwagę na podtopienia na terenie zabudowanym związane z niedrożną kanalizacją burzową, która nie jest dostosowana do opadów o charakterze nawalnym oraz utratę retencyjności zlewni poprzez zmiany sposobów użytkowania obszarów rolniczych.

Ważną częścią spotkań była dyskusja nt. działań mających na celu ograniczenie zagrożenia powodziowego i zwiększenie bezpieczeństwa miejscowości.

Bardzo istotnym elementem w procesie opracowania Master Planu jest udział interesariuszy, podczas wszystkich spotkań zaplanowanych na obszarze zlewni rzeki Bóbr. Istotą projektu jest bowiem przygotowanie takiego programu działań, który będzie minimalizować ryzyko powodziowe, a jednocześnie będzie możliwy do zrealizowania w rozsądny sposób. W tym celu niezbędna jest współpraca i rozmowa w gronie szeroko rozumianej grupy interesariuszy – podkreślała podczas spotkań Ilona Biedroń, Koordynator projektu, Multiconsult Polska.

Spotkania informacyjne zgromadziły łącznie 130 osób. Byli wśród nich przedstawiciele m.in. sołectw, urzędów gmin, urzędów miejskich, starostw powiatowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i WWF Polska.

Strona projektu: http://www.masterplan-bobr.pl/

Ulotka informacyjna o projekcie: http://serwer1978338.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/ulotka.pdf

Aktualności