Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr nowym projektem Multiconsult Polska

11 grudnia 2018

Multiconsult Polska opracuje Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr. Umowa między firmą a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu została podpisana w piątek, 7 grudnia br. Zamówienie jest częścią Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), którego celem jest m.in. poprawa ochrony przed powodzią osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wsparcie administracji publicznej w ograniczaniu jej skutków.

Multiconsult Polska w ramach realizacji zadania pn. -Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr – Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry- odpowiedzialne będzie za opracowanie Master Planu wraz z niezbędnymi analizami. Dzięki nim ma być możliwy wybór optymalnych rozwiązań zabezpieczających przed powodzią oraz przygotowanie w przyszłości dokumentów niezbędnych do pozyskania środków finansowych na realizację działań inwestycyjnych rekomendowanych w opracowaniu.

Master Planem objęty zostanie obszar zachodniej części dorzecza środkowej Odry – zlewnie Bobru i Kwisy zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

Aktualności