Mała retencja a zmiany klimatu – cykl konferencji z udziałem Multiconsult Polska

19 listopada 2019

Fundacja Ekologiczna ?Zielona Akcja? wraz z partnerami prowadzi cykl konferencji, które promują dobre praktyki z zakresu wykorzystywania małej retencji i potencjału środowiska przyrodniczego w wymiarze regionalnym. Podczas spotkań zaproszeni eksperci z różnych instytucji i firm prezentują zarówno wpływ zmian klimatu na poszczególne aspekty życia społeczności lokalnych, jak i praktyczne rozwiązania pozwalające ograniczyć pojawianie się i negatywne skutki niebezpiecznych zjawisk związanych z deficytem lub namiarem wody. Na konferencji we Wrocławiu, która odbyła się 14 listopada br., wystąpiła Ilona Biedroń, Koordynator Obszaru Gospodarka Woda ? specjalista z naszej firmy.

-Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej- – to nazwa konferencji organizowanej przez Fundację Ekologiczną -Zielona Akcja- oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego, w której brała udział nasza firma.

Ilona Biedroń, Koordynator Obszaru Gospodarka Woda w Multiconsult Polska przybliżyła podczas wydarzenia założenia Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych, który jest jednym z działań ujętych w aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW). Co więcej, odpowiedziała na pytanie: jak zwiększyć potencjał retencyjny dolin rzecznych.

Ponadto, we Wrocławiu głos zabrali przedstawiciele m.in.: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Wrocławia i Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Do tej pory w ramach cyklu odbyły się już konferencje w Opolu (24.10.2019 r.) oraz w Poznaniu (07.11.2019 r.). Po spotkaniu we Wrocławiu (14.11.2019 r.), kolejne planowane jest w Zielonej Górze (21 lub 28.11.2019 r.). Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie Fundacji Ekologicznej -Zielona Akcja-.

Aktualności