Barbara Manai

MENEDŻER FINANSOWY

+48222460734

W Multiconsult Polska pracuje od 1998 roku. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe. Nadzoruje pracę działu Finansów i Księgowości. Odpowiada za bieżące zarządzanie finansami spółki.