LOT C – Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego

22 sierpnia 2017

Jednym z celów strategicznych polityki gospodarczej jest podniesienie standardu najważniejszych szlaków kolejowych Polski, łącznie z infrastrukturą kolejowych przejść granicznych na tych szlakach.

Jedną z kluczowych dla Polski tras, które będą modernizowane w obecnej perspektywie finansowej ma być linia E-65 na odcinku Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice, która ze względu na swoją długość została podzielona na 4 części – LOT-y. Multiconsult Polska w ramach postępowania przetargowego została wybrana przez  PKP Polskie Linie Kolejowe do opracowania koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych a następnie do pozyskania niezbędnych pozwoleń do realizacji LOT C na odcinku podg. Most Wisła-Czechowice Dziedzice-Zabrzeg. Podpisanie umowy nastąpiło 14 marca 2017 r. w siedzibie firmy PKP PLK we Wrocławiu. Przebudowa linii kolejowych pełnić będzie znaczącą rolę w poprawie przepustowości a co za tym idzie w poprawie połączenia miast aglomeracji Górnego Śląska.

 

Komentarz Renaty Mordak Dyrektor Pionu Transportu:

-Bardzo się cieszymy z kolejnej umowy podpisanej z PKP PLK – naszym kluczowym klientem, dla którego jesteśmy wykonawcą kilkudziesięciu dokumentacji przedprojektowych oraz projektowych. Wierzymy, że mocny portfel zamówień obejmujący zarówno studia wykonalności, dokumentacje projektowe jak i nadzory inwestorskie, to solidna podstawa do dalszego rozwoju całej firmy.-

Aktualności