Krajowy Program Ochrony Wód Morskich

22 sierpnia 2017

Dnia 7 marca zakończyliśmy prace nad Prognozą oddziaływania na środowisko dla Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) ? dokumentu, za którego wykonanie jest odpowiedzialny Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Oznacza to zakończenie pierwszego etapu projektu i przekazanie dokumentu do kolejnego, którym będą konsultacje społeczne. Planowany termin konferencji w Sopocie to 16 marca. Będzie ona organizowana przez KZGW i wykonawcę KPOWM.

Ostatnim etapem projektu będzie odniesienie się do uwag z konsultacji i oddanie około połowy kwietnia raportu z konsultacji społecznych.

Aktualności