Kontrakt na nadzór nad projektem i budową węzła -Lubelska- oraz węzła -Zakręt-

8 września 2017

Multiconsult Polska sp. z o.o. nie zwalnia tempa. Po udanej pierwszej połowie roku na rynku kolejowym, przyszedł czas na drogi. Dzięki swojej multidyscyplinarności oraz bogatemu i zróżnicowanemu zapleczu technicznemu w dniu 17.07.2017 roku podpisaliśmy kilkumilionowy kontrakt na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: ?Projekt i budowa węzła ?Lubelska? na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi? (Kontrakt 1) oraz ?Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł ?Zakręt? (z węzłem) ? węzeł ?Lubelska? (bez węzła) o długości około 2,5 km? (Kontrakt 2).

Tym samym Multiconsult Polska sp. z o.o. stała się istotnym podmiotem przy budowie jednego z kluczowych węzłów Warszawskiego Węzła Drogowego, który w niedalekiej przyszłości umożliwi m.in. bezkolizyjny ruch w kierunku Terespola (budowaną autostradą A2), w kierunku Białegostoku (droga krajowa nr 8-docelowo droga ekspresowa nr 8), Lublina (droga krajowa nr 17 – docelowo droga ekspresowa S-17) oraz poprzez Południową Obwodnicę Warszawy (istniejący odc. S-2 w. Konotopa – Puławska oraz budowany odcinek w. Puławska – w. Lubelska) umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A-2.

W dniu 25.07.2017 roku została podpisana Umowa z Wykonawcą  Kontraktu 1, firmą PORR. Wartość robót na tym odcinku wyniesie ok. 190 mln PLN. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór Wykonawcy Kontraktu 2.

Kontrakty realizowane będą  w formule projektuj i buduj, a ich zakończenie zaplanowane zostało na marzec 2021 roku.

Warto również wspomnieć, że budowa drogi ekspresowej S17, jako inwestycja o znaczeniu  krajowym, została ujęta w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Aktualności