Kolejny hat-trick Multiconsult Polska

7 czerwca 2019

Firma Multiconsult Polska podpisała trzy umowy wykonawcze z PKP PLK S.A. na realizację dokumentacji środowiskowej dla linii kolejowej 131 i linii towarzyszących, w ramach projektu ?Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola ? Inowrocław ? Tczew? (LCS Inowrocław, LCS Bydgoszcz Główna, LCS Tczew). Linia 131 wchodzi w skład magistrali kolejowej C-E 65, która przebiega przez następujące miasta: Gdynia ? Tczew ? Chorzów Batory ? Tychy ? Bielsko-Biała ? Zwardoń. Dokumentacja będzie obejmowała trzy odcinki o łącznej długości około 350 km, od granicy woj. łódzkiego/wielkopolskiego przez woj. kujawsko - pomorskie aż do Tczewa w woj. pomorskim. Jest to drugi kolejowy hat-trick naszej spółki. I tym razem informacja o wygranej wszystkich 3 projektów została ogłoszona przez Zamawiającego tego samego dnia!

W obszarze działań spółki Multiconsult Polska znajdzie się przygotowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięć wraz z załącznikami, niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na określonych odcinkach prowadzona będzie także inwentaryzacja przyrodnicza. Wyniki prac zostaną przedstawione zgodnie ze standardem gromadzenia danych przestrzennych obowiązującym w PKP PLK S.A.

Nasza firma posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji środowiskowej, zwłaszcza Raportów OOŚ oraz Kart Informacyjnych. W naszym portfolio znajdują się realizacje z tego zakresu na potrzeby modernizacji kilkunastu linii kolejowych w całym kraju. Warto przypomnieć, że odpowiadaliśmy za opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla budowy kolei dużych prędkości. Wygrane obecnie zadania to kolejne projekty realizowane przez naszą spółkę dotyczące magistrali kolejowej C-E 65. Poprzednie dotyczyły odcinka w województwie łódzkim – wskazuje Mateusz Małecki, Z-ca Dyrektora Pionu Doradztwa Technicznego i Środowiskowego, Multiconsult Polska.

Zakończenie prac planowane jest na 2020 rok.

Aktualności