zdjęcie morza

Kolejny etap prac projektu BALTIC PIPE zakończony

15 maja 2019

W środę 8 maja odbyło się spotkanie podsumowujące prace związane z wykonaniem raportu środowiskowego dla projektu Baltic Pipe. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji, w tym spółka Multiconsult Polska, która pełni rolę doradcy w zakresie ochrony środowiska dla spółki GAZ-SYSTEM.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny. Jego celem jest utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynek europejski. Umożliwi on transport surowca ze złóż w Norwegii na rynek duński i polski, a także do odbiorców końcowych w sąsiednich krajach.

Przy realizacji podmorskiej części Baltic Pipe, w obszarze uwarunkowań środowiskowych, GAZ-SYSTEM korzysta ze wsparcia i doświadczenia firmy Multiconsult Polska. W ramach umowy nasza Spółka jest doradcą w zakresie ochrony środowiska i odpowiada za analizę i weryfikację dokumentacji dotyczącej analiz przyrodniczych i dokumentacji określających oddziaływania inwestycji na środowisko. Projekt  realizuje  polski operator gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM wraz z  duńskim partnerem  – Energinet.

Planowany gazociąg podmorski ma posiadać przepustowość 10 mld m3. Będzie on w pełni zgodny z wytycznymi polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia bezpiecznych, przystępnych cenowo i zrównoważonych dostaw energii. Co więcej, projekt ten wzmocni wewnętrzny rynek energii Unii Europejskiej oraz zapewni dostęp do najbardziej ekologicznego źródła energii wśród paliw kopalnych, jakim jest gaz ziemny. Dzięki temu Baltic Pipe uznany został przez Komisję Europejską za -Projekt o znaczeniu wspólnotowym- (PCI), czyli realizujący cele polityki energetycznej UE.

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe dostępnych jest na stronie www.baltic-pipe.pl

Aktualności