Kolejne prace Multiconsult Polska dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

Tym razem zadanie zlecone przez spółkę CPK dotyczy infrastruktury kolejowej – tzw. szprychy nr 9, która będzie stanowiła nowe połączenie Warszawy, Łodzi, Sieradza i Wrocławia. Konsorcjum spółek inżynieryjnych, w skład którego wchodzi Multiconsult Polska w roli lidera oraz partnerzy: IDOM, Arcadis i Transprojekt Gdański wykona dokumentację przygotowawczą, niezbędną do budowy istotnego odcinka tej trasy.

26. sierpnia, 2021

Umowa, której wartość opiewa na kwotę ponad 38 mln zł netto, dotyczy wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, tzw. STEŚ, dla budowy linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny oraz linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny. Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji dla około 200 km nowego szlaku kolejowego, po którym pociągi docelowo będą się mogły poruszać z prędkością do 350 km/h.

Konsorcjum, którego liderem jest Multiconsult Polska, odpowiada za przeprowadzenie szczegółowych analiz wariantów inwestycyjnych, przygotowanie prognoz ruchu, analiz ruchowo-eksploatacyjnych i środowiskowych. Ponadto przeprowadzona zostanie analiza kosztów i korzyści oraz analiza wielokryterialna, które pozwolić mają na wyłonienie rekomendowanego wariantu inwestycji. Powstanie także mapa do celów projektowych oraz przeprowadzone zostaną badania geologiczno-inżynierskie.  Na wykonanie tych prac przewidziano 15 miesięcy.

Jak wskazuje inwestor, celem budowy połączenia jest poprawa komunikacji kolejowej południowo-zachodniej Polski z centrum kraju – podróż w relacji Warszawa – Wrocław skróci się do 1 godziny i 55 minut. Budowa nowoczesnej infrastruktury ma także usprawnić komunikację międzynarodową oraz przyczynić się do wzmocnienia gospodarczego regionu.

To kolejne zadanie, które spółka Multiconsult Polska realizuje na rzecz CPK. Firma prowadzi obecnie inwentaryzacje przyrodnicze, w związku z planowaną budową nowych linii kolejowych, a także pełni rolę Konsultanta ds. badań terenu w zakresie przygotowań do budowy lotniska w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Fot. CPK