Karta informacyjna przedsięwzięcia

22 sierpnia 2017

Władze województwa podkarpackiego wraz z urzędami gmin oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie dążą do utworzenia Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, która ma ruszyć już w 2021 r.

Przedsięwzięcie obejmuje prace infrastrukturalne, pozyskanie taboru, wybudowanie  zaplecza technicznego oraz integrację różnych środków komunikacji zbiorowej. Koncepcja przewiduje, że w ramach inwestycji przebudowanych zostanie ok. 5 przystanków kolejowych, powstanie też 14 nowych. Wybudowane zostaną też parkingi Park and Ride dla podróżnych przesiadających się z samochodu na pociąg. Jedną najważniejszych inwestycji będzie budowa linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka. W zasięgu kolei znajdzie się wówczas ok. 300 tys. mieszkańców Podkarpacia.

Koszt projektu szacuje się na 650 mln zł brutto. Zainteresowane podmioty dążą, aby jego realizacja była dofinansowana ze środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Aktualności