IV Kongres Infrastruktury

22 sierpnia 2017

W dniu 22.06.2016 Multiconsult uczestniczył w IV Kongresie Infrastruktury Polskiej jako partner projektowy.

Nasze stoisko odwiedziło wielu gości a prowadzone dyskusje merytoryczne były ciekawe dla obecnych i przyszłych klientów. Nasi koledzy brali czynny udział również w dyskusjach panelowych. Dyrektor Renata Mordak była panelistą podczas Forum Budownictwa Infrastrukturalnego podczas debaty -Czy uda się odbudować relacje z rynkiem przez Narodowe Forum Kontraktowe a Dyrektor Arkadiusz Merchel był panelistą podczas debaty -Utrzymanie dróg krajowych i kolei – rola Państwa czy zadania dla sektora prywatnego-.

Podczas Forum Infrastruktury Samorządowej Pełnomocnik Zarządu Witold Domek podczas wystąpienia poprzedzającego debatę -Realizacja samorządowych inwestycji infrastrukturalnych- omówił zagadnienia analizy ryzyka infrastrukturalnego i środowiskowego dla inwestycji.

Wszystkie wystąpienia i dyskusje cieszyły się dużym zainteresowaniem ok. 500 uczestników Kongresu.

W konferencji wzięli udział również pozostali dyrektorzy i kierownicy zespołu Multiconsult.

Aktualności