INVEST GDA

22 sierpnia 2017

Kontynuując dobrą passę firmy, w maju 2016 r. ponownie oferta Multiconsult Polska Sp. z o. o. została wybrana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. W związku z tym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji związanej z opracowaniem koncepcji skomunikowania terenów zlokalizowanych w Gdańsku dla trzech zakresów: -Ku Ujściu-, -PCL- oraz -Płonia-.

Na zlecenie Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. wyspecjalizowani pracownicy firmy Działu Kolejowego w ramach zadania opracują bocznicę kolejową o długości 1 km a także wzdłuż niej zlokalizują plac manewrowy oraz rampę przeładunkową. Zlecenie obejmuje zaplanowanie przebiegu kolejnego toru wzdłuż bocznicy LOTOS oraz odprowadzenie od bramy zakładu torowiska w dwóch wariantach.  Konieczne będzie przebudowanie istniejących mediów (wody, ścieków, prądu i gazu) na terenie działek zlokalizowanych wzdłuż inwestycji.

Specjaliści z zakresu analiz przewozów kolejowych będą mieli za zadanie opracować możliwości obsługi kolejowej terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną -Analiza możliwości rozbudowy i modernizacji sieci drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym-.  Przeprowadzona zostanie również analiza przepustowości bocznicy kolejowej LOTOS z naciskiem na możliwości jej przedłużenia na teren Płoni.

Termin realizacji prac przewidziano na koniec czerwca bieżącego roku.

Aktualności