I etap rozbudowy drogi krajowej nr 22

23 kwietnia 2018

Przebudowana droga krajowa nr 22 ma poprawić komfort jazdy kierowców, a także pozytywnie wypłynie na jakość życia okolicznych mieszkańców. Prace obejmują odcinek drogi nr 22 między Czarlinem a Knybawą liczący 3,7 km. Zdeformowana nawierzchnia z kostki kamiennej ma zostać zastąpiona nową warstwą wierzchnią. Inwestycja o wartości prawie 34,9 mln zł finansowana jest ze środków krajowych będących w dyspozycji GDDKiA. Firma Multiconsult Polska sprawuje nadzór inwestorski nad projektem oraz pełni rolę Inżyniera Kontraktu.

Zakres prac

Przebudowa drogi krajowej nr 22 w systemie -Projektuj i Buduj- powinna zostać zrealizowana w przeciągu 25 miesięcy. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpiło w październiku 2017 roku.

Droga krajowa nr 22, pomimo regularnie prowadzonych prac utrzymaniowych, na skutek coraz większego ruchu uległa znacznemu zniszczeniu. Ponadto utrzymujący się hałas, stał się uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Dotychczasowa droga pozbawiona odpowiedniej infrastruktury stanowiła poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko kierowców, ale także rowerzystów i pieszych. Rozpoczęta rozbudowa trasy na odcinku Czarlin – Knybawa ma to zmienić – skomentował kierownik Działu Drogowego firmy Multiconsult Polska, Tomasz Tengli.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę odcinka drogi krajowej nr 22, o nowej konstrukcji nawierzchni;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp;
 • przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z drogą krajową;
 • budowę obiektów inżynierskich, systemu odwodnienia drogowego, a także węzłów drogowych, chodników i zatok autobusowych;
 • wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej;
 • przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych;
 • wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną;
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska.

Cele inwestycji

Konieczność rozbudowy tego odcinka drogi wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie takiego ruchu z obszarów miejskich jest korzystne nie tylko dla mieszkańców pobliskich miejscowości, ale również kierowców. Zniweluje to zatłoczenie na ulicach miast, ilość wypadków, a także spalin, które powodują zanieczyszczenie powietrza.

Zastosowanie ekranów akustycznych zabezpieczy tereny mieszkalne, które obecnie narażone są na zwiększoną emisję hałasu. Ponadto nowa inwestycja – poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wyjazdów na drogę z pól i posesji – skróci czas przejazdu między Czarlinem a Knybawą oraz podniesie poziom bezpieczeństwa na trasie.

Skierowanie środków na rozbudowę drogi krajowej nr 22 to bardzo dobry ruch ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to inwestycja, która pozytywnie wpłynie na mieszkańców okolicznych posesji, a także kierowców podróżujących tym odcinkiem trasy – skomentował kierownik Działu Drogowego Multiconsult Polska, Tomasz Tengli.

Aktualności

 • Ruszyło drążenie tunelu na S19 pod Rzeszowem

  W minionym tygodniu na trasie S19 rozpoczęła pracę maszyna drążąca tunel na odcinku Rzeszów Południe – Babica. To największe w Polsce urządzenie TMB, z angielskiego Tunel Boring Machine, metodą mechaniczną [...]

  19 lipca 2024

 • Wodór nie będzie paliwem przyszłości, ale rozwiąże inne problemy

  Wraz z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, coraz wyraźniej rysuje się największa bolączka polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli brak elastyczności. Tylko w ciągu trzech wiosennych miesięcy, ze względu na przymusowe wyłączenia [...]

  24 czerwca 2024

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024