I etap rozbudowy drogi krajowej nr 22

23 kwietnia 2018

Przebudowana droga krajowa nr 22 ma poprawić komfort jazdy kierowców, a także pozytywnie wypłynie na jakość życia okolicznych mieszkańców. Prace obejmują odcinek drogi nr 22 między Czarlinem a Knybawą liczący 3,7 km. Zdeformowana nawierzchnia z kostki kamiennej ma zostać zastąpiona nową warstwą wierzchnią. Inwestycja o wartości prawie 34,9 mln zł finansowana jest ze środków krajowych będących w dyspozycji GDDKiA. Firma Multiconsult Polska sprawuje nadzór inwestorski nad projektem oraz pełni rolę Inżyniera Kontraktu.

Zakres prac

Przebudowa drogi krajowej nr 22 w systemie -Projektuj i Buduj- powinna zostać zrealizowana w przeciągu 25 miesięcy. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpiło w październiku 2017 roku.

Droga krajowa nr 22, pomimo regularnie prowadzonych prac utrzymaniowych, na skutek coraz większego ruchu uległa znacznemu zniszczeniu. Ponadto utrzymujący się hałas, stał się uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Dotychczasowa droga pozbawiona odpowiedniej infrastruktury stanowiła poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko kierowców, ale także rowerzystów i pieszych. Rozpoczęta rozbudowa trasy na odcinku Czarlin – Knybawa ma to zmienić – skomentował kierownik Działu Drogowego firmy Multiconsult Polska, Tomasz Tengli.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę odcinka drogi krajowej nr 22, o nowej konstrukcji nawierzchni;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp;
 • przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z drogą krajową;
 • budowę obiektów inżynierskich, systemu odwodnienia drogowego, a także węzłów drogowych, chodników i zatok autobusowych;
 • wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej;
 • przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych;
 • wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną;
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska.

Cele inwestycji

Konieczność rozbudowy tego odcinka drogi wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie takiego ruchu z obszarów miejskich jest korzystne nie tylko dla mieszkańców pobliskich miejscowości, ale również kierowców. Zniweluje to zatłoczenie na ulicach miast, ilość wypadków, a także spalin, które powodują zanieczyszczenie powietrza.

Zastosowanie ekranów akustycznych zabezpieczy tereny mieszkalne, które obecnie narażone są na zwiększoną emisję hałasu. Ponadto nowa inwestycja – poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wyjazdów na drogę z pól i posesji – skróci czas przejazdu między Czarlinem a Knybawą oraz podniesie poziom bezpieczeństwa na trasie.

Skierowanie środków na rozbudowę drogi krajowej nr 22 to bardzo dobry ruch ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to inwestycja, która pozytywnie wpłynie na mieszkańców okolicznych posesji, a także kierowców podróżujących tym odcinkiem trasy – skomentował kierownik Działu Drogowego Multiconsult Polska, Tomasz Tengli.

Aktualności

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

 • Radosnych Świąt Wielkanocnych

  Niech ten czas świąteczny przyniesie spokój i wytchnienie, wypełni nadzieją i optymizmem. Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Multiconsult Polska

  28 marca 2024

 • Dzień przedsiębiorczości w Multiconsult Polska

  W środę, 20 marca, już po raz kolejny, gościliśmy w naszym warszawskim biurze uczniów Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach „Dnia przedsiębiorczości”, we współpracy z Fundacją [...]

  27 marca 2024