Ełk – Korsze

28 sierpnia 2017

Rok 2017 upływa Multiconsult Polska Sp. z o.o. pod znakiem kolei. Po podpisaniu dwóch znacznych kontraktów z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (poprawa dostępu kolejowego do Portu w Gdyni oraz prace projektowe w ramach korytarza E65: Katowice ? Zebrzydowice o łącznej wartości ponad 11,5 mln PLN) zakończenie lata przyniosło kolejny sukces w postaci wygranego przetargu.

Multiconsult Polska jako lider konsorcjum został oficjalnie wybrany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do opracowania dokumentacji projektowej w ramach projektu -Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją-.

Rezultatem tego kontraktu będzie opracowanie pełnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektu oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zezwoleń i uzgodnień do wykonania robót budowlanych. Po wybraniu wykonawcy robót budowlanych na podstawie materiałów opracowanych przez Multiconsult, będziemy również zobowiązani do pełnienia nadzoru autorskiego.

Wartość netto kontraktu to nieco ponad 16 milionów złotych, co czyni go jednym z większych projektów realizowanych obecnie przez firmę Multiconsult Polska.
W ciągu najbliższych dni, w trakcie których oficjalnie podpisana zostanie umowa, przystąpimy do prac projektowych, które potrwają do końca 2018 roku.

Warto wspomnieć, że Multiconsult Polska jest autorem studium wykonalności, na podstawie którego ogłoszono postepowanie przetargowe, a studium to było jednym z pierwszych projektów realizowanych przez zespół kolejowy w Polsce, co tym bardziej napawa nas radością i dumą.

Renata Mordak, Dyrektor Departamentu Transportu, tak komentuje ostatnie sukcesy: -Wygrana tak ważnego kontraktu, na tak konkurencyjnym rynku projektowym jest niewątpliwie dużym sukcesem, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to wielkie wyzwanie i najcięższa praca jest dopiero przed nami. Niemniej jednak, jesteśmy dumni i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac, ponieważ każdy z nas chce uczestniczyć w ważnych projektach, które mają znaczenie dla kraju, regionu oraz lokalnych społeczności, a ten z pewnością można do takich zaliczyć-.

 

Aktualności