Droga S12 – stan prac

8 maja 2018

W centralno-wschodniej części kraju ma powstać nowa droga S12, która będzie łączyła drogę A1 ze wschodnią granicą Polski. W zakresie opracowania Multiconsult Polska znajduje się odcinek od granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego do węzła ?Radom Południe? zlokalizowanego na budowanej drodze ekspresowej S7. Inwestycja ma usprawnić ruch w okolicach Radomia oraz poprawić bezpieczeństwo. W lutym zakończyła się I tura spotkań informacyjnych w gminach, podczas których mieszkańcy oraz władze samorządowe mieli możliwość zapoznania się z propozycjami przebiegu nowej drogi S12. Kolejny etap prac stanowi analiza mająca na celu wybranie wariantu, który zostanie złożony z wnioskiem o wydanie Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

W centralno-wschodniej części kraju ma powstać nowa droga S12, która będzie łączyła drogę A1 ze wschodnią granicą Polski. W zakresie opracowania Multiconsult Polska znajduje się odcinek od granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego do węzła -Radom Południe- zlokalizowanego na budowanej drodze ekspresowej S7. Inwestycja ma usprawnić ruch w okolicach Radomia oraz poprawić  bezpieczeństwo. W lutym zakończyła się I tura spotkań informacyjnych w gminach, podczas których mieszkańcy oraz władze samorządowe mieli możliwość zapoznania się z propozycjami przebiegu nowej drogi S12. Kolejny etap prac stanowi analiza mająca na celu wybranie wariantu, który zostanie złożony z wnioskiem o wydanie Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

O inwestycji

Wstępnie budowa drogi planowana jest w systemie -Zaprojektuj i Zbuduj-. Przy utrzymaniu finansowania, opracowanie I etapu studium wraz ze złożeniem wniosku o decyzję środowiskową będzie możliwe na przełomie 2018 i 2019 roku, a prace budowlane ruszą po 2023 roku.

Główne cele projektu

Przedsięwzięcie ma wpłynąć na odciążenie krajowej -dwunastki- oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

Od ponad kilku lat droga S12 wymagała modernizacji. Podróżujący skarżyli się na jej zły stan techniczny. Decyzja GDDKiA o budowie nowej trasy S12 została  dobrze przyjęta nie tylko przez nich, ale także mieszkańców okolicznych gmin. Ważne jest to, że po oddaniu drogi do użytku skróci się czas dojazdu z Radomia do większych miejscowości, w tym do Warszawy – mówi  Jacek Grabowski, Multiconsult Polska.

Podstawowymi celami inwestycji są:

 • usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości, przez które przechodzą istniejące już odcinki drogi krajowej nr 12, w tym z Gielniowa, Przysuchy i Wieniawy,
 • usprawnienie ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego w obrębie powstającej inwestycji,
 • poprawa warunków środowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejącej drogi krajowej nr 12,
 • aktywizacja gospodarcza terenów zlokalizowanych w okolicach drogi.

Konsultacje trzech wariantów drogi S12

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła przygotowanie propozycji przebiegu trasy S12 na terenach powiatów –  przysuskiego, szydłowieckiego i radomskiego.

Projektanci, po dokonaniu analizy dotychczas przygotowanych stadiów drogi S12, opracowali trzy warianty budowy nowej drogi S12. Wszystkie propozycje przebiegają na południe od Radomia i przewidują, że trasa będzie zaczynać się na granicy województw: łódzkiego i mazowieckiego, a kończyć na budowanej drodze S7 na węźle Radom Południe.

Cykl spotkań informacyjnych w gminach, przez które przebiegają warianty drogi S12, rozpoczął się w lutym 2018 roku.

Poszczególne warianty drogi S12 przechodzą przez siedem gmin, przy czym przez teren dwóch z nich wyłącznie w jednej wersji. Przedstawiciele firmy Multiconsult Polska – odpowiadającej za przygotowanie projektów – przybliżyli mieszkańcom okolicznych gmin warianty przebiegu nowej drogi ekspresowej S12:

 • wariant pierwszy przewiduje przebieg trasy przez teren gmin: Gielniów, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Orońsko i Rusinów,
 • wariant drugi przewiduje przebieg trasy przez teren gmin: Gielniów, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Orońsko,
 • wariant trzeci przewiduje przebieg trasy przez teren gmin: Gielniów, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Orońsko i Borkowice.

Na bazie spotkań informacyjnych pojawił się wariant czwarty stanowiący korektę wariantu drugiego przy przebiegu przez teren gminy Wieniawa.

Po zakończeniu spotkań projektanci przeanalizują zebrane opinie celem weryfikacji prawidłowości założonych tras.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024