Dokumentacja projektowa na potrzeby modernizacji linii kolejowych w tym nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec

22 sierpnia 2017

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Polskie Koleje Państwowe planują przeprowadzenie szeregu modernizacji linii kolejowych, w tym linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra ? Zgorzelec. Dla inwestycji tej Multiconsult Polska opracuje dokumentację przedprojektową. Realizacja projektu ma na celu między innymi skrócenie czasu jazdy, likwidację ograniczeń prędkości i poprawę bezpieczeństwa podróżnych.

Multiconsult odpowiedzialny będzie za określenie optymalnego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu, wykonanie analiz transportowych i mikrosymulacji ruchu, określenie modelu finansowania, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz przedstawienie kompleksowych uwarunkowań i rekomendacji najlepszych rozwiązań realizacji projektu. W ramach umowy opracowane zostaną również materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach RPO WD 2014-2020. Zamawiający przewidział na realizację umowy 800 dni kalendarzowych.

Jest to kolejny powód do dumy rozrastającego się Pionu Transportu Multiconsult Polska, gdyż jest to już 6, z sukcesem realizowany projekt dla Polskich Linii Kolejowych na terenie Dolnego Śląska.

Aktualności