Dlaczego toniemy, dlaczego usychamy- Kierunki właściwego zarządzania wodą – raport Multiconsult Polska – relacja ze spotkania prasowego

26 czerwca 2020

We wtorek, 25 sierpnia 2020 r., odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego eksperci Multiconsult Polska zaprezentowali raport pt. ?Dlaczego toniemy, dlaczego usychamy? Kierunki właściwego zarządzania wodą?. Spotkanie odbyło się w formule online. Otworzył je prezes firmy, Jarosław Wielopolski, zarysowując zakres problematyki poruszonej w opracowaniu.

Szerzej konieczność zdefiniowania kierunków właściwego zarządzania wodą w Polsce przedstawiła Ilona Biedroń, Koordynator Obszaru gospodarka wodna. Zauważyła, że potrzebna jest zmiana sposobu myślenia o wodzie, w szczególności w świetle planowania działań łagodzących skutki jej nadmiarów i niedoborów. Ekspert wskazała, iż nasze obecne problemy z wodą związane są ze zmieniającym się klimatem i działalnością człowieka, który przekształcając i zagospodarowując środowisko zakłócił naturalny bilans wodny i zmniejszył naturalną zdolność retencjonowania wody. Zwróciła uwagę, że dogłębna diagnoza przyczyn problemów, powinna być punktem wyjścia do propozycji skutecznych, długotrwałych rozwiązań. Podkreśliła, iż podstawowymi działaniami opóźniającymi pojawienia się suszy i łagodzącymi skutki powodzi powinny być działania skupiające się na odbudowie utraconych możliwości retencyjnych krajobrazu.

Zagadnienie zasobów wodnych Polski przedstawiła dr Edyta Drożdżal, Starszy Konsultant, specjalista do spraw hydrologii i gospodarki wodnej, przypominając, że głównym czynnikiem warunkującym ilość tych zasobów jest wielkość opadów atmosferycznych oraz ilość wód dopływających spoza granic kraju. Odniosła się także do nasilających się, odczuwanych dotkliwie także w Polsce, ekstremalnych zjawisk pogodowych. Przypomniała, iż od kliku lat w Polsce borykamy się z problemem suszy. Jednocześnie wskazała jak dużo wody opadowej odpływa do rzek z terenów uszczelnionych.

Dr Sylwia Horska-Schwarz wyjaśniła jak w zmieniającym się klimacie odczuwamy skutki działalności człowieka, tj. regulacji rzek, melioracji, uszczelniania i betonowania powierzchni na terenach zabudowanych i jakie są konsekwencje tych ingerencji dla środowiska. Podkreśliła, jak ważne jest odpowiednie zagospodarowywanie wód opadowych na obszarach zurbanizowanych.

W spotkaniu uczestniczyli dziennikarze mediów branżowych i tytułów o zasięgu ogólnopolskim. Raport, poruszający tak ważną i aktualną problematykę, przyjęto z zainteresowaniem.

Raport dostępny jest tutaj: Dlaczego toniemy, dlaczego usychamy-  Kierunki właściwego zarządzania wodą

Dlaczego toniemy okładka raportu

Aktualności