test

Dlaczego przy dużych inwestycjach ważne są ubezpieczenia-

16 sierpnia 2017

Ubezpieczenie realizowanych inwestycji jest obok obszaru technicznego, prawnego i finansowego jednym z filarów decydujących o bezpieczeństwie i powodzeniu planowanego przedsięwzięcia. Przygotowanie zabezpieczenia inwestycji pod kątem ryzyka to proces, który wiąże się z zaangażowaniem wielu podmiotów. Im większa inwestycja tym więcej zagrożeń z nią związanych.

Podstawowym założeniem dla budowy programu ubezpieczenia inwestycji jest przede wszystkim zabezpieczenie powodzenia w realizacji inwestycji, wyszczególniany jako podstawowy cel ubezpieczenia. Budowanie programu ubezpieczenia zaczyna się bardzo wcześnie, bo już na etapie kiedy inwestor przygotowuje studia wykonalności. Wtedy też przygotowuje się studium zagrożeń oraz możliwości ich asekuracji, gdzie wskazuje się na określone potencjalne zagrożenia dla realizacji inwestycji. – Niezmiernie ważnym etapem, w którym należy myśleć o ubezpieczeniu, jest etap negocjacji kontraktu z głównym wykonawcą, gdzie zapisy ubezpieczeniowe to połowa sukcesu. Należy także skrupulatnie dobierać brokerów wystrzegając się tych nierzetelnych. Ich zalecenie mogą absurdalnie zwiększyć koszty ubezpieczenia, bez żadnego wpływu na podniesienie jakości zabezpieczenia ryzyk. Bardzo ważne są oczywiście kwestie związane z podziałem ryzyka między stronami. Kwestia przejścia własności, a przejścia ryzyka. Moment zakończenia inwestycji. Który to dokładnie moment wiąże się z przejściem ryzyka z inwestora na wykonawcę i odwrotnie. To wszystko ma znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania programu ubezpieczenia. Ważne jest też odpowiednie dostosowanie zapisów kontraktowych do rodzaju wykonywanych prac. Czym innym jest bowiem praca inżyniera kontraktu, projektanta  a czym innym wykonawcy robót. Stosowanie tych samych zapisów dla wszystkich trzech rodzajów prac, niestety często stosowane na rynku infrastrukturalnym, jest absolutnie bezsensowne.

Jeżeli mówimy o zabezpieczeniu inwestycji przed skutkami zdarzeń, które mogą istotnie zakłócić, przedłużyć albo nawet unicestwić inwestycję, to warto wymienić sześć takich obszarów ryzyka. Ryzyko zdarzeń szkodowych na terenie budowy; negatywne oddziaływanie realizowanej inwestycji na istniejące mienie inwestora w sytuacji kiedy np. jest rozbudowa zakładu; uszkodzenie lub zniszczenie głównych elementów urządzeń podczas transportu; straty inwestora wynikające z opóźnienia w zakończeniu budowy na skutek szkód na terenie budowy; roszczenia odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności cywilnej w przypadku zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych jak. np. budowy metra; a także coraz częściej, odpowiedzialność za szkody w środowisku.

Multiconsult jako znaczący gracz na rynku inwestycyjnym stale współpracuje z brokerem, starając się z jednej strony na bieżąco monitorować powstałe ryzyka, z drugiej strony wchodzić w dialog z zamawiającym, aby dostosowywać zapisy warunków szczególnych do rzeczywistych potrzeb obu stron. Źle sformułowane zapisy umów ubezpieczeniowych działają niekorzystnie dla wszystkich stron procesu budowlanego.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024