Chabówka – Zakopane: nadzór nad pracami w rękach Multiconsult Polska

3 grudnia 2018

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Multiconsult Polska na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad rewitalizacją linii kolejowej nr 99 Chabówka ? Zakopane. Wartość kontraktu to prawie 10,9 mln zł. W wyniku prowadzonych na trasie prac czas przejazdu pociągów między Chabówką a Zakopanem ma się skrócić o pół godziny.

Po zakończeniu inwestycji na przebudowanej linii kolejowej nr 99 pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością 120 km/h, a składy towarowe 80 km/h. Inwestycja obejmuje wymianę ponad 44 km torów, przebudowę 12 przystanków i stacji oraz 107 obiektów inżynieryjnych, w tym 18 mostów i 5 wiaduktów. Ponadto trasa ma zostać wyposażona w nowe urządzenia sterowania ruchem. W zakres prac na linii Chabówka – Zakopane wchodzi także modernizacja 62 skrzyżowań dróg z torami. Co więcej, na 23 przejazdach kolejowo-drogowych, np. w Chabówce, Sieniawie, Nowym Targu i Zakopanem, przewidziane jest zamontowanie dodatkowych urządzeń zabezpieczających.

Multiconsult Polska pełni rolę Inżyniera Kontraktu, zgodnie z wytycznymi ujętymi w umowie oraz warunkami kontraktowymi FIDIC. Do obowiązków naszej firmy należy także zarządzanie rzeczowo-finansowe, zarządzenie techniczne oraz nadzór środowiskowy. To kolejna inwestycja kolejowa, w którą jesteśmy zaangażowani. Aktualnie nasz zespół pracuje także przy nadzorze nad rozbudową stacji Idzikowice oraz sprawuje nadzór nad przebudową Dworca Głównego wraz z układem torowym w Gdańsku  – wskazuje Przemysław Piłat, Koordynator Projektów w Multiconsult Polska.

Rewitalizacja linii nr 99 Chabówka – Zakopane jest częścią większego projektu -Prace na liniach do Zakopanego nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane-, który ma zostać zakończony w 2023 roku.

Aktualności