Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa pod nadzorem Multiconsult Polska

19 lutego 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po przeprowadzeniu przetargu powierzyła firmie Multiconsult Polska pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: ?Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 0+665 do km 6+400 oraz od km 14+300 do 18+606 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód?.

Planowana droga ekspresowa S6 ma być główną trasą Pomorza. Zastąpi obecną drogę krajową nr 6, mając w stosunku do niej zmodyfikowany przebieg na wybranych odcinkach. S6 łączyć ma takie miasta jak: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk oraz stanowić dogodne połączenie drogowe między portami morskimi. Trasa ta ma być częścią korytarza transportowego łączącego obwód kaliningradzki oraz Litwę z Europą Zachodnią.

W styczniu firma Multiconsult Polska objęła nadzór nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem dotyczącym budowy obwodnicy Koszalina w ciągu drogi S6. Wartość kontraktu wynosi około 3 mln zł.  Do obowiązków spółki należy zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrola nad realizacją robót, prowadzenie działań informacyjnych związanych z realizacją projektu oraz współpraca w tym zakresie ze służbami GDDKiA.

Realizacja inwestycji potrwa 25 miesięcy od daty podpisania umowy. W jej ramach przewiduje się m.in. budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 11 km z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, pięć węzłów oraz przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Aktualności