Będzie remont linii kolejowej Sucha Beskidzka – Chabówka. Multiconsult Polska pomoże

19 grudnia 2019

PKP PLK S.A. rozstrzygnęły przetarg na nadzór nad robotami na odcinku linii kolejowej Sucha Beskidzka ? Chabówka. Firma Multiconsult Polska zajmie się nadzorem inwestorskim projektu pn.: ?Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka ? Chabówka?. Dzięki temu już niedługo podróż pociągiem do Zakopanego będzie wygodniejsza i szybsza. To ostatni z trzech przetargów dotyczących działań na kolejowej Zakopiance. W realizacji są już prace na odcinku linii Skawina ? Sucha Beskidzka i Chabówka ? Zakopane.

Zakres prac spółki Multiconsult Polska obejmuje nadzór nad zaprojektowaniem i realizacją robót dla zadania nr 1 pn.: -Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka-Chabówka- realizowanego w ramach projektu pn. -Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane-. W październiku 2018 roku PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały również umowę z Multiconsult Polska na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad rewitalizacją linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane.

Podobnie jak w poprzednim zadaniu, nadzór na projektem i przebudową linii kolejowej, obowiązki Multiconsult Polska będą obejmować: pełnienie funkcji Inżyniera, zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksową obsługę Kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej, a także prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

Na trasie Sucha Beskidzka – Chabówka mają zostać przebudowane perony, co poprawi obsługę podróżnych, w tym osób niepełnosprawnych. Prace planowane są na przystankach i stacjach: Sucha Beskidzka, Osielec, Bystra Podhalańska, Jordanów, Skawa, Skawa Środkowa, Chabówka. Co więcej, działania obejmą także wymianę torów. Usprawni to ruch pociągów i poprawi bezpieczeństwo. Roboty budowlane objęte nadzorem Multiconsult Polska będą prowadzone na 127 obiektach inżynieryjnych oraz 52 przejazdach kolejowo-drogowych.

Zakończenie wszystkich prac na linii w 2023 r. skróci podróż z Krakowa do Zakopanego o blisko pół godziny. Co więcej, dzięki przygotowanym przez spółkę Multiconsult Polska Rezultatom Studium Wykonalności dla przebudowy linii kolejowej Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane, cała inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. Wartość projektu to prawie 1,5 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 716 mln zł.

Aktualności