Autostrada A2 Siedlce – Biała Podlaska coraz bliżej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargach dotyczących wyłonienia wykonawców, którzy zaprojektują i wybudują autostradę A2 między Siedlcami a Białą Podlaską. Koncepcję Programową tego odcinka trasy opracował zespół projektowy Multiconsult Polska.

17. marca, 2021

Umowa na wykonanie Koncepcji między GDDKiA a firmą Multiconsult Polska została zawarta w lipcu 2018 r. Prace nad nią zostały zakończone w grudniu 2020 r. wraz z podpisaniem przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru.

Prace projektowe dotyczyły 63,5 km trasy o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, z rezerwą pod pas trzeci. Przewidziane zostały trzy węzły drogowe, w tym węzeł Łukowisko, stanowiący połączenie autostrady A2 z drogą ekspresową S19. Zaplanowano także 3 pary miejsc obsługi podróżnych oraz 2 obwody drogowe przeznaczone na potrzeby utrzymania tej trasy.

– Zaprojektowaliśmy 40 mostów i wiaduktów oraz na przekroczeniu dolin rzek Krzymosza, Piszczanka i Krzywula 3 estakady o długości ponad 250 metrów. Jeśli chodzi o rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, to w projekcie przewidzieliśmy 20 przejść dla dużych i średnich zwierząt, 111 przejść dla zwierząt małych i płazów. Ponadto dokumentacja obejmuje  przebudowę około 31 km istniejących dróg publicznych oraz budowę około 132 km dróg dodatkowych, mających służyć obsłudze trenerów przyległych – podkreśla Jerzy Słabik, główny projektant drogowy, Multiconsult Polska.

Ten fragment autostrady zlokalizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego i  lubelskiego, w powiecie siedleckim, łosickim i bialskim. GDDKiA, na potrzeby postępowań przetargowych realizowanych w systemie Projektuj i Buduj, podzieliła ten odcinek na cztery: węzeł Siedlce Zachód – rejon miejscowości onlinekasynopl.com Malinowiec, rejon miejscowości Malinowiec – węzeł Łukowisko, węzeł Łukowisko – rejon miejscowości Swory oraz rejon miejscowości Swory – węzeł Biała Podlaska. Zamawiający planuje podpisać umowy z wykonawcami poszczególnych odcinków w drugim kwartale 2021 r.