Analizy środowiskowe na potrzeby budowy linii elektroenergetycznych najwyższych napięć

Konsorcjum firm Multiconsult Polska i FPP Enviro opracuje dokumenty środowiskowe w związku z planowanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestycjami w zakresie linii 400 kV na Pomorzu.

09. lutego, 2021

Planowane przez PSE inwestycje dotyczą kilku linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (400 kV), które mają być zlokalizowane na obszarze Pomorza. Nowe linie powstaną w związku z rozwojem energetyki wiatrowej na Bałtyku i koniecznością wzmocnienia sieci przesyłowej najwyższych napięć w rejonie północnej Polski. Przedsięwzięcie obejmie także budowę i rozbudowę stacji elektroenergetycznych oraz demontaż niektórych odcinków istniejących obecnie linii.

Do zadań konsorcjum będzie należało m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych na obszarze około 79 tys. ha, przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów, opracowanie tzw. kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów oddziaływania na środowisko, w tym analiz akustycznych i w zakresie pól elektromagnetycznych. Celem projektu jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań inwestycyjnych.

Z uwagi na szeroki zakres zadania, w skład zespołu prowadzącego prace wejdą botanicy, ornitolodzy, teriolodzy, chiropterolodzy, herpetolodzy, dendrolodzy oraz akustycy, specjaliści w zakresie pól elektromagnetycznych i inni specjaliści ds. analiz środowiskowych.  Zasadnicza część prac zostanie news wykonana w ciągu najbliższych 2 lat. Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, umożliwiających realizację inwestycji, przewidywane jest w 2023 r.