20 obiektów inżynieryjnych do rozbiórki lub naprawy

17 sierpnia 2017

Mamy olbrzymią przyjemność poinformować, że Multiconsult Polska złożyła najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu na opracowanie dokumentacji przedprojektowej związanej z poprawą stanu technicznego aż 20 obiektów inżynieryjnych rozlokowanych w całej Polsce.

Projekt -Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – Etap II- stanowi zadanie określone w Krajowym Programie Kolejowym i jest realizowany w ramach POIiŚ 2014-2020. Projekt swym zasięgiem obejmuje aż 10 województw: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Przedsięwzięcie stanowi wyzwanie dla wykonawcy pod względem koordynacji prac i uzgodnień z wieloma instytucjami, jednak czynności Multiconsult Polska przyczynią się to do poprawy bezpieczeństwa i stanu technicznego wybranych elementów infrastruktury kolejowej, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój oraz dostępność transportu kolejowego.

Poniżej zaprezentowano lokalizację obiektów inżynieryjnych objętych projektem.

Aktualności