Wspomnienie o Witoldzie Domku

20 września 2018

Żegnamy naszego kolegę i cenionego eksperta zawsze służącego radą ? śp. Witolda Domka. Mieliśmy przyjemność współpracować z nim od 2016 roku. Na długo pozostanie w naszej pamięci.

W firmie Multiconsult Polska śp. Witold Domek pełnił rolę zastępcy dyrektora Pionu Przemysłu, Ropy i Gazu, a także Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju Biznesu. Przez ponad 35 lat zdobywał doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami z zakresu doradztwa technicznego oraz środowiskowego. Odpowiadał za realizację projektów z zakresu m.in.: pozwoleń zintegrowanych (IPPC, ponad 40 opracowań), oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), due diligence technicznego i środowiskowego, oceny ryzyka infrastrukturalnego i środowiskowego, studiów wykonalności, nadzorów nad dostawami oraz konfiguracji automatyki przemysłowej, systemów sterowania i bezpieczeństwa. Ponadto nadzorował prace studialne, projektowe i wykonawcze dla amerykańskich firm poszukujących gazu łupkowego, zorganizował i prowadził dwa laboratoria środowiskowe. Śp. Witold Domek był absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, autorem szeregu publikacji oraz norm.

Niech spoczywa w pokoju…

 

 

Aktualności