Raport o oddziałowywaniu na środowisko dla budowy instalacji do produkcji propylenu

22 sierpnia 2017

Wielomiesięczna praca Pionu Doradztwa Technicznego i Środowiskowego Multiconsult Polska została zakończona sukcesem.

Ostatniego dnia stycznia 2017 roku w szczecińskim RDOŚ został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji do produkcji propylenu wraz z terminalem przeładunkowo-magazynowym i infrastrukturą techniczną. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne -Police- S.A. a realizowana jest przez Firmę PDH Polska S.A.

Przedmiotem raportu jest strategiczna w skali kraju instalacja do produkcji propylenu metodą PDH o wydajności 400 000 ton rocznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz terminal morski

do przeładunku i magazynowania ciekłego propanu o łącznej pojemności użytkowej 60 000 m3, zlokalizowany w sąsiedztwie Portu Morskiego Police.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 rok. Będzie to największa tego typu instalacja w Europie.

Aktualności