WKD z Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego: dokumentacja Multiconsult Polska z dofinansowaniem z Unii Europejskiej

12 sierpnia 2019

Firma Multiconsult Polska na zlecenie Warszawskiej Kolei Dojazdowej opracowała Studium Wykonalności dla projektu pn. ?Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD ? poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego?. CUPT poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na unijne dofinansowanie działań związanych z rozwojem kolei miejskich. Jednym z dwóch zakwalifikowanych projektów jest właśnie inwestycja WKD. Jej wartość wynosi ok. 108 mln zł, natomiast przyznana kwota dofinansowania 74 581 777,91 zł.

Współpraca WKD z Multiconsult Polska

Umowa pomiędzy Multiconsult Polska a WKD podpisana została w styczniu 2017 r. Do obowiązków firmy należało wykonanie Studium Wykonalności. W ramach dokumentacji opracowano cztery warianty realizacji inwestycji, spośród których został wybrany wariant optymalny pod kątem ekonomicznym i ruchowym. Ponadto spółka uzyskała decyzję środowiskową na podstawie raportu środowiskowego. Przygotowane zostały także materiały przetargowe dla wyboru Wykonawcy realizującego dokumentację projektową.

Firma Multiconsult Polska odpowiadała za opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach działania 5.2 -Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – Infrastruktura)-. Ruszył on pod koniec czerwca 2018 r. Z początkiem sierpnia br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło listę laureatów. Jednym z dwóch zwycięskich projektów jest właśnie modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD.

O inwestycji

Celem działań WKD na linii kolejowej nr 47 jest usprawnienie dojazdu do i z Warszawy poprzez zwiększenie przepustowości szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska.

W ramach projektu przewidziana jest budowa drugiego toru na 7-kilometrowym odcinku trasy kolejowej z Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz kompleksowa wymiana nawierzchni istniejącego toru i przebudowa sieci trakcyjnej.

Prace na wskazanej trasie obejmują m.in. optymalizację geometrii linii kolejowej (co przyczyni się do poprawy czasu przejazdu), wymianę wszystkich obiektów inżynieryjnych, przebudowę systemu sterowania ruchem kolejowym. Ponadto, przebudowę istniejących peronów i elementów małej architektury na przystankach na tym odcinku, a także niezbędną przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych. Efektem prac będzie również dostosowanie peronów oraz budynków dworcowych na stacjach Podkowa Leśna Główna i Grodzisk Mazowiecki Radońska dla potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 2023 rok.

Aktualności