Obwodnica Ostrołęki – Multiconsult Polska opracuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej

27 listopada 2019

Obwodnica Ostrołęki ma powstać w ciągu drogi krajowej nr 53 w województwie mazowieckim. Zadaniem Multiconsult Polska jest przygotowanie tzw. STEŚ-R. Firma opracuje także materiały potrzebne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wartość projektu to 2 931 090 zł.

Obwodnica Ostrołęki ma być drogą o parametrach przystosowanych do szybkiego ruchu pojazdów. Dokładny jej przebieg będzie znany po wyborze jednego z trzech wariantów opracowanych przez naszą firmę. Zgodnie z nimi obwodnica umiejscowiona będzie po zachodniej stronie Ostrołęki
(z możliwością przecinania granicy miasta).

Obecnie w Ostrołęce krzyżuje się droga krajowa nr 53 (Ostrołęka – Olsztyn) z drogą krajową nr 61 łączącą Warszawę z Augustowem. Powoduje to duże natężenie ruchu, uciążliwe dla mieszkańców.

Celem powstania obwodnicy Ostrołęki jest m.in. stworzenie bezpiecznej trasy, która będzie dostosowana do dozwolonej prędkości na danej trasie. Uwolni ona miasto od ruchu tranzytowego,
a także poprawi jakość życia okolicznych mieszkańców. Pozytywnie wpłynie na powietrze – zmniejszy się ilość spalin.

Aktualności