Uczestnicy debaty strategicznej na Kongresie Infrastruktury Polskiej

Multiconsult Polska na Kongresie Infrastruktury Polskiej 2022

15 czerwca 2022

Renata Mordak, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Transportu Multiconsult Polska wzięła udział w debacie strategicznej podczas X edycji Kongresu Infrastruktury Polskiej, wydarzenia organizowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Rynek Infrastruktury. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli branży konsultingowej, firm wykonawczych, instytucji finansowych, jak i organów publicznych, odpowiedzialnych za największe inwestycje infrastrukturalne.

Jedna z najważniejszych dyskusji tegorocznej imprezy dotyczyła obecnych oraz przyszłych planów inwestycyjnych w sektorze transportowym. Na temat aktualnych wyzwań stojących przed branżą w kontekście sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, rosnącej inflacji, zakłóceń w łańcuchach dostaw czy sytuacji na rynku zamówień publicznych dyskutowali przedstawiciele firm doradczych, wykonawców i instytucji finansowych. Głos zabrali także najwięksi inwestorzy – w debacie udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK S.A.

 

Przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych

 

Renata Mordak, Członek Zarządu Multiconsult Polska, zwróciła uwagę na kwestię czasochłonności przygotowania inwestycji infrastrukturalnych.

 

– Właściwe przygotowanie inwestycji i późniejszy nadzór nad nią stanowią kluczowe elementy. Ostatni rok nie obfitował w przetargi dotyczące projektowania, a jednocześnie widzimy, że w już trwających projektach terminy zakładane na opracowanie dokumentacji są trudne do dotrzymania. W kontekście przyszłych inwestycji musimy starać się skrócić okresy niezbędne na uzyskanie poszczególnych decyzji, aby nie tracić czasu potrzebnego na samą realizację projektu – powiedziała.

 

Do kwestii liczby prowadzonych postępowań odniósł się m.in. Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wskazując, że kierowana przez niego instytucja prowadzi obecnie projekty o łącznej wartości ponad 50 mld zł.

 

– Wszyscy mówimy, że zamówień jest mało, jednak trzeba zadać sobie pytanie, jakie są faktyczne moce wykonawców działających w Polsce. Mówiąc kolokwialnie, ile miliardów jesteśmy w stanie przerobić. Z naszej perspektywy, jako zamawiającego, zadań mamy więcej niż dostępnych na rynku sił. W obecnej sytuacji rynkowej, bez względu na to ile zapłacimy, ludzie nie chcą pracować w weekendy, na dwie zmiany, a to wpływa na czas trwania projektów inwestycyjnych – powiedział Żuchowski.

 

Młodzi odchodzą z branży

 

Na wyzwania związane z pozyskaniem i utrzymaniem kadry wskazała również Renata Mordak, podkreślając, że z punktu widzenia firmy doradczej, lwią część kosztów projektu stanowią koszty wynagrodzeń specjalistów. W połączeniu z wysoką inflacją, często wieloletnimi terminami realizacji zamówień oraz nieustającą konkurencją na poziomie ceny, zjawisko to stanowi duże wyzwanie dla całego sektora.

 

– Nasza branża boryka się z odpływem młodych ludzi, których zniechęca odległa perspektywa uzyskania uprawnień koniecznych do wejścia na wyższy poziom wynagrodzeń. Konkurując ceną, nie jesteśmy w stanie ulec tej presji płacowej, więc inne branże – np. branża IT – stają się dla nich bardziej atrakcyjne – mówiła Renata Mordak. – W dzisiejszej rzeczywistości, możemy albo odnieść moralne zwycięstwo, ale w przetargach plasować się na końcu stawki, albo nadal brać udział w konkurencji cenowej – dodała.

 

Waloryzacja wynagrodzenia w kontraktach budowlanych

 

Uczestnicy panelu sporo uwagi poświęcili funkcjonowaniu mechanizmu waloryzacji, zawartemu w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. W ocenie większości przedstawicieli branży, przyjmowane przez zamawiających limity waloryzacyjne (zwykle na poziomie 5-10%) nie pozwalają na realne zabezpieczenie interesów wykonawców. Podkreślano, że obserwowany w ostatnich latach wzrost kosztów materiałów, usług i pracy, wymaga poprawy efektowności zasad waloryzacji kontraktów.

 

Na ten aspekt wskazał Krzysztof Jelonek, Dyrektor Oddziału Wschód Budownictwa Inżynieryjnego w firmie Skanska. – Obecnie trwają postępowania, w których wykonawca musi oszacować koszty utrzymania i serwisowania inwestycji przez okres 12-18 lat. Pytanie, czy 5 lub 10 proc. waloryzacji to pułap odpowiedni przy wieloletnich kontraktach – mówił. – Być może rozwiązaniem jest formuła „koszt plus”, w której wszyscy zagrają w otwarte karty, pokazując faktyczne koszty inwestycji i to wpłynie na uzdrowienie całej branży – zastanawiał się dyrektor Jelonek.

 

Kwestię waloryzacji poruszyła również Marita Szustak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, przypominając, że już trwające projekty realizowane są na podstawie kontraktów nieuwzględniających żadnej formuły waloryzacyjnej. Sygnalizowała jednocześnie konieczność określenia jasnych zasad waloryzacji dla przyszłych zamówień, aby wszyscy uczestnicy rynku mogli  brać w nich udział na równych, przejrzystych zasadach.

 

Organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Rynek Infrastruktury Kongres Infrastruktury Polskiej to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń dla przedstawicieli branży budowlanej i transportowej, co roku gromadzące kilkuset przedstawicieli firm, instytucji branżowych oraz organów administracji państwowej. Firma Multiconsult Polska była Partnerem Projektowym imprezy.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024